แพคเกจทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พรีเมี่ยม เที่ยวครบ อาหารพร้อม ขั้นต่ำ 10 ท่าน

แพคเกจทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พรีเมี่ยม เที่ยวครบ อาหารพร้อม ขั้นต่ำ 10 ท่าน

ทัวร์ภูเก็ต 3วัน 2คืน ทัวร์พรีเมี่ยม เที่ยวครบ อาหารพร้อม - ห้องพักโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน - อาหารครบ (7มื้อ) - ล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตกดิน - รถตู้ VIP - ไกด์ดูแลตลอดทริป - ประกันการเดินทาง หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน


แพคเกจทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พรีเมี่ยม เที่ยวครบ อาหารพร้อม ขั้นต่ำ 10 ท่าน
รหัสทัวร์
TH_00008
จำนวนวันเดินทาง
3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทาง
18 มิ.ย. 65 - 30 ก.ย. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
11,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินภูเก็ต - อาหารกลางวัน - วัดฉลอง - เข้าโรงแรม - ทานอาหารเย็น
 • วันที่

  2

  ทานอาหารเช้า - จุดชมวิว 3 อ่าว - ทานกลางวัน - ล่องเรือยอร์ช ชมพระอาทิตย์ตกดิน - ทานอาหารเย็น
 • วันที่

  3

  ทานอาหารเช้า - Check out ออกจากโรงแรม - จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ - ทานกลางวัน - เที่ยวเมืองเก่า - ชื้อของฝาก - ส่งสนามบิน

23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
11,000 บาท
เด็กมีเตียง
11,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
11,000 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว รับได้ สถานะ
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 11,000 11,000 11,000 - สอบถาม

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง


m.me/NavigatorService