ทัวร์ดูบอล​พรีเมียร์ลีก​ ลิเวอร์พูล vs แมนฯ ซิตี้ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ดูบอล​พรีเมียร์ลีก​ ลิเวอร์พูล vs แมนฯ ซิตี้ 8 วัน 5 คืน

#ทัวร์ดูบอล​พรีเมียร์ลีก​ Liverpool vs Manchester City บินตรงสู่ลอนดอน โดย สายการบินไทย (TG) เดินทางวันที่ 12-19 ต.ค.65 (8 วัน 5 คืน) เช็คอินลิเวอร์พูล & แมสเซสเตอร์ สนามแอนฟิลด์ สนามโอลทรัฟฟอร์ด สนามเอดิฮัด สเตเดี๊ยม (ซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์) - เที่ยวครบ ทุกไฮไลท์ใน มหานครลอนดอน - หมู่บ้านไบบิวรี่ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด - ช้อปปิ้ง BICESTER VILLAGE-Outlet - อาหารพร้อม มื้อพิเศษ โฟร์ซีซั่น เมนู Lobster ราคา 139,000 บาท/ท่าน จองด่วน จำนวนจำกัด


ทัวร์ดูบอล​พรีเมียร์ลีก​ ลิเวอร์พูล vs แมนฯ ซิตี้ 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
GB_TG00001
จำนวนวันเดินทาง
8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
139,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  ลอนดอน - ลิเวอร์พูล - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด (-/L/D)
 • วันที่

  3

  ลิเวอร์พูล – ท่าเรืออัลเบิร์ต - ตึกรอยัลลิเวอร์ - สนามโอลทรัฟฟอร์ด + สนามเอติฮัด สเตเดียม (B/L/D)
 • วันที่

  4

  ซีตี้ทัวร์ - ช้อปปิ้ง Liverpool One – ชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีค ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ซิตี้ (B/L/D)
 • วันที่

  5

  แมนเชสเตอร์ – อ๊อกฟอร์ด – BICESTER VILLAGE OUTLET – ลอนดอน (B/L/D)
 • วันที่

  6

  เที่ยวชมมหานครลอนดอน - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - พระราชวังบั้คกิ้งแฮม - อิสระช้อปปิ้ง Knightsbridge, Brompton (B/L/D)
 • วันที่

  7

  ลอนดอน (เช้าอิสระตามอัธยาศัย) – สนามบิน
 • วันที่

  8

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

12 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
จอยแลนด์
104,000 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
12 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 139,000 - - 15,000 - 104,000 ยังรับได้

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

รายการนี้รวม     

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ลอนดอน – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศ+พร้อมคนขับ ตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลคู่ระหว่าง LIVERPOOL vs MANCHESTER CITY

* หมายเหตุ * ต้องการที่นั่ง Hospitality เพิ่ม 200GBP

ü ค่าเข้าชม และการแสดงต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ

ü ค่ายานพาหนะอื่นๆ อาทิ เรือ รถไฟ กระเช้า และอื่นๆ

ü ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะทั้งไปและกลับ

ü ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ü บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม 

û ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตเท่านั้น

û ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

û ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า ชิ้น

û ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว

û ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

û ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเอง

û ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

û ค่ารถโค้ชเกินกว่า 12 ชั่วโมง คนขับรถเรียกเก็บเพิ่มเติมหน้างานคิดเป็นรายชั่วโมง

û ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

û ค่าทิปคนขับไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ (2GBP ต่อคน/ต่อวัน) รวมทั้งหมด วัน

เงื่อนไขการเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน

Ø กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน

v ชำระมัดจำท่านละ 50,000 บาท ภายใน 2 วันหลังจากวันจอง

v ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 3 วัน

Ø กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน  : ชำระเต็มจำนวน

** หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ **

การยกเลิกการเดินทาง

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService