ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5D3N BLOSSOM 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5D3N BLOSSOM 5วัน 3คืน

เที่ยวเกาหลี 5วัน 3คืน SEOUL PLUS 5D3N BLOSSOM โวัดบงอึนซา ห้องสมุดStarfieldห้างCoex Mall เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง 2 วันครึ่ง ร้านรวมเครื่องสำอางค์ ช้อปปิ้งย่านอีแด Ewha Womans University ศูนย์โสม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING ที่พักย่านเมียงดง ทงแดมุน


ทัวร์เกาหลี SEOUL PLUS 5D3N BLOSSOM 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
KR_7C00109
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 พ.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Jeju Air
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  วัดบงอึนซา - ห้องสมุดStarfieldห้างCoex Mall - เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง
 • วันที่

  3

  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
 • วันที่

  4

  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
 • วันที่

  5

  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวันเช้า) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ช้อปปิ้งย่านอีแด ศูนย์โสม -ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - โชว์รูมแสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING

03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
17,999
เด็กมีเตียง
17,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,499
เด็กมีเตียง
14,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,499
เด็กมีเตียง
14,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,499
เด็กมีเตียง
14,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,499
เด็กมีเตียง
14,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,499
เด็กมีเตียง
14,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,499
เด็กมีเตียง
14,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
เด็กมีเตียง
14,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
เด็กมีเตียง
16,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,499
เด็กมีเตียง
16,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,999
เด็กมีเตียง
13,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,999
เด็กมีเตียง
12,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,499
เด็กมีเตียง
12,499
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
9,000
เด็กทารก
5,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
03 พ.ค. 67 - 07 พ.ค. 67 17,999 17,999 - 9,000 5,000 9,000 20
04 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
05 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 14,499 14,499 - 9,000 5,000 9,000 20
06 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 9,000 5,000 9,000 20
07 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 14,499 14,499 - 9,000 5,000 9,000 20
08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
12 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 9,000 5,000 9,000 20
13 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 9,000 5,000 9,000 20
14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 67 14,499 14,499 - 9,000 5,000 9,000 20
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
17 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 14,499 14,499 - 9,000 5,000 9,000 20
19 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 9,000 5,000 9,000 20
20 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 9,000 5,000 9,000 20
21 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67 14,499 14,499 - 9,000 5,000 9,000 20
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
26 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 9,000 5,000 9,000 20
27 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 13,999 13,999 - 9,000 5,000 9,000 20
28 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 67 14,499 14,499 - 9,000 5,000 9,000 20
29 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 14,999 14,999 - 9,000 5,000 9,000 20
30 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 16,999 16,999 - 9,000 5,000 9,000 20
31 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67 16,499 16,499 - 9,000 5,000 9,000 20
01 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67 13,999 13,999 - 9,000 5,000 9,000 20
02 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
03 มิ.ย. 67 - 07 มิ.ย. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
04 มิ.ย. 67 - 08 มิ.ย. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
05 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
06 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
08 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
09 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
10 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
13 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
15 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
16 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
17 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
18 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
22 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
24 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
29 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
30 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
01 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
02 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
04 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
06 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
07 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
08 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
09 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 12,999 12,999 - 9,000 5,000 9,000 20
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 12,499 12,499 - 9,000 5,000 9,000 20
14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20
15 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 11,999 11,999 - 9,000 5,000 9,000 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน