ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16วัน 12คืน

ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16วัน 12คืน

เที่ยวเม็กซิโก คิวบา 16วัน 12คืน เม็กซิโก ซิตี้ แคนคูน เมืองโบราณตูลัม เมืองโบราณชิเชนอิทซา ปิระมิดแห่งชนเผ่ามายา เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เมรีดา อูซมาล คาบาห์ เม็กซิโก ซิตี้ เตโอติฮัวคัน ฮาวานา ไวนาเลส ซานตาคลารา เซียนฟวยโกส ตรินิแดด กามากูเอย์ บายาโม ซานเตียโก เดอ คิวบา ไมอามี่


ทัวร์เม็กซิโก คิวบา 16วัน 12คืน
รหัสทัวร์
MX_TK00003
จำนวนวันเดินทาง
16วัน 12คืน
กำหนดการเดินทาง
29 ต.ค. 67 - 13 พ.ย. 67
เดินทางโดย
Turkish Airlines
ราคาเริ่มต้น
269,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร – อิสตันบูล – เม็กซิโก ซิตี้
 • วันที่

  2

  เม็กซิโกซิตี้ – เตโอติฮัวคัน – วิหารพระแม่มารีแห่งกัวดาลูป
 • วันที่

  3

  เม็กซิโกซิตี้
 • วันที่

  4

  เมริดา – อูซมาล – คาบาห์
 • วันที่

  5

  เมริดา – ชิเชน อิทซา (เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)
 • วันที่

  6

  ชิเชน อิทซา – เมืองโบราณตูลัม - หลุมน้ำซิโนเต้ – แคนคูน
 • วันที่

  7

  แคนคูน – ฮาวานา (ประเทศคิวบา)
 • วันที่

  8

  ฮาวานา
 • วันที่

  9

  ฮาวานา
 • วันที่

  10

  ฮาวานา – ซานตา คลารา – เซียนฟวยโกส – ตรินิแดด
 • วันที่

  11

  ตรินิแดด – กามากูเอย์
 • วันที่

  12

  กามากูเอย์ – บายาโม – ซานเตียโก เดอ คิวบา
 • วันที่

  13

  ซานเตียโก เดอ คิวบา
 • วันที่

  14

  ออลกิน - อิสตันบูล
 • วันที่

  15

  อิสตันบูล – กรุงเทพ
 • วันที่

  16

  กรุงเทพมหานคร

29 ต.ค. 67 - 13 พ.ย. 67

ผู้ใหญ่
269,900
เด็กมีเตียง
269,900
เด็กไม่มีเตียง
259,900
พักเดี่ยว
40,000
จอยแลนด์
40,000
Group Size
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 ต.ค. 67 - 13 พ.ย. 67 269,900 269,900 259,900 40,000 - 40,000 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง