ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand (Premium Tour) เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand (Premium Tour) เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand (Premium Tour) เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน พักควีนส์ทาวน์ 2 คืน ห้องวิวทะเลสาบ /ดันนิดิน 1 คืน/ พักอุทยานเม้าส์คุก 1 คืน / ไครสต์เชิร์ช 1 คืน 5ดาว


ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand (Premium Tour) เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
BWNZ_QF00003
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
02 มิ.ย. 66 - 21 ต.ค. 66
เดินทางโดย
alqantasairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
165,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
 • วันที่

  2

  ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ –สกายไลน์+ลูจ 2 รอบ พิเศษ..มื้อเย็น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
 • วันที่

  3

  ล่องเรือ มิลฟอร์ดซาวน์ พิเศษ.. มื้อเที่ยง รับประทานบนเรือ MILFORD MONARCH CRUISE พิเศษ..มื้อเย็น เมนู เป็ดปักกิ่ง
 • วันที่

  4

  Optional program– ไร่ไวน์ – ดะนิดิน – ชมเมือง เที่ยง : ภัตตาคารในไร่ไวน์
 • วันที่

  5

  ชมนกเพนกวินตาเหลือง– โออามารู – ฟาร์มแซลมอน - เม้าส์คุ๊ก
 • วันที่

  6

  เม้าส์คุ๊ก–เทคาโป–ไครสต์เชิร์ช–อิสระช๊อบปิ้ง พิเศษ..มื้อเที่ยง เมนูหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้ พิเศษ..มื้อเย็น แบบไทย ณ ภัตตาคาร +กุ้งมังกร ท่านละ 1 คน เสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ด
 • วันที่

  7

  ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

21 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
165,500 บาท
เด็กมีเตียง
158,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
144,500 บาท
พักเดี่ยว
22,900 บาท
จอยแลนด์
123,500 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
21 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 165,500 158,500 144,500 22,900 - 123,500 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน