ทัวร์นิวซีแลนด์ ROMANTIC SOUTH ISLAND 7D 5N

ทัวร์นิวซีแลนด์ ROMANTIC SOUTH ISLAND 7D 5N

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ROMANTIC SOUTH ISLAND 7D 5N เยือนควีนส์ทาวน์เมืองที่สวยติดอันดับโลก ล่องเรือกลไฟโบราณอายุร่วมร้อยปี พร้อมชมโชว์ตัดขนแกะสุดน่ารัก , ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า


ทัวร์นิวซีแลนด์ ROMANTIC SOUTH ISLAND 7D 5N
รหัสทัวร์
BWNZ_QF00002
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
02 มิ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66
เดินทางโดย
alqantasairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
155,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
 • วันที่

  2

  ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ พิเศษ..เมนู เป็ดปักกิ่ง
 • วันที่

  3

  ล่องเรือกลไฟ – โชว์ตัดขนแกะ – สกายไลน์+ลูจ เที่ยง : บาร์บีคิว ณ ที่วอร์เตอร์พีคฟาร์ม พิเศษ..มื้อเย็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
 • วันที่

  4

  Optional program – ไร่ไวน์ – แซลมอนฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป – เม้าคุ๊ก พิเศษ..เที่ยงภัตตาคารในไร่ไวน์
 • วันที่

  5

  เม้าคุ๊ก - เทคาโป – ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง – อิสระช๊อปปิ้ง เที่ยง : รับประทานอาหารจีน พิเศษ.. ค่ำอาหารไทย ณ ภัตตาคาร
 • วันที่

  6

  ไครสต์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬ ไคคูร่า – ไครสต์เชิร์ช พิเศษ..มื้อเที่ยงมังกรท่านละ 1 ตัว ค่ำ : อาหารจีน และ หอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
 • วันที่

  7

  ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

20 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
161,500 บาท
เด็กมีเตียง
155,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
142,500 บาท
พักเดี่ยว
19,900 บาท
จอยแลนด์
118,900 บาท
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,500 บาท
เด็กมีเตียง
149,500 บาท
เด็กไม่มีเตียง
136,500 บาท
พักเดี่ยว
20,900 บาท
จอยแลนด์
120,500 บาท
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
20 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 161,500 155,500 142,500 19,900 - 118,900 15
11 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66 155,500 149,500 136,500 20,900 - 120,500 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน