ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน

ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน ชมวิวเมืองบาตูมิ พร้อมทานอาหาร ที่ Alphabetic Tower นั่งกระเช้าชมวิวเมืองบอโจมี และพักที่ Borjomi Likani ระดับ 5 ดาว นั่งกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า พร้อมชมวิวเมืองทบิลิซี ชม ปราสาทราบาติ ปราสาทศิลาเก่าแก่สุดอลังการ และยิ่งใหญ่ที่สุดในจอร์เจีย ชม สะพานแก้ว (Diamond Bridge) สถานที่เที่ยวสุดฮอตล่าสุด ของจอร์เจีย


ทัวร์จอร์เจีย 8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
VWTGE_TK00077
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
23 เม.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
0 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ -อิสตันบลู – บาตูมิ Check-in เวลา 05:00 เครื่องออกเวลา 07:50 ถึงเมืองบาตูมิเวลา 20:05
 • วันที่

  2

  บาตูมิ – ชมเมืองบาตูมิ, เขตเมืองเก่าบาตูมิ, จตุรัส ยูโรปา, จตุรัสเปียซซ่า, ตึกอัลฟาเบท, อนุเสาวรีย์ อาลีและนีโน่, – เมืองคูไทสึ – อารามเกลาติ, –ชมเมืองคูไทสึ
 • วันที่

  3

  เมืองบาตูมิ – อัคคาซิเค่ – ปราสาทราบาติ - บอโจมี
 • วันที่

  4

  บอโจมี – กอรี – อัพลิสต์เค - คาสเบกิ
 • วันที่

  5

  โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี – อนุสาวรีย์ มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย – ป้อมอนานูรี – มิสเคต้า – โบสถ์แห่งเสื้อคลุมของพระเยซู – โบสถ์แห่งไม้กาง เขนอันศักดิ์สิทธิ์ – ทบิลิซี
 • วันที่

  6

  สะพานแก้ว – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี - กระเช้าไฟฟ้า สู่ป้อมนาริคาล่า – เมืองเก่า ทบิลิซี
 • วันที่

  7

  สนามบินทบิลิซี – สนามบินอิสตันบลู เครื่องออกเวลา 10:45 น.
 • วันที่

  8

  กรงุเทพฯ, สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องลงเวลา 06:20
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
ขออภัยวันเดินทางเต็มทุก "Period" แล้วจ้า

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน