ทัวร์สแกนดิเนเวีย 12 วัน 10 คืน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (AY)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 12 วัน 10 คืน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (AY)

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 12 วัน 10 คืน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (AY) ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮล์ม, เมืองเก่าแกมล่าสแตน, ล่องเรือสำราญ VIKING LINE -ตุรกู, เฮลซิงกิ, โบสถ์หิน, จัตุรัสรัฐสภา, อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ, อิวาโร -ลักซ์เซฟ, ปอร์แซงเกอร์ฟยอร์ด, ฮอนนิ่งสแวก, ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน “นอร์ทเคป” -ฮอนนิ่งสแวก, ทะเลสาบอินารี, พิพิธภัณฑ์ซามิ, อิวาโร, เฮลซิงกิ -ออสโล, อุทยานฟอกเนอร์, เกลโล่, ฟลัม, นั่งรถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมสบานา” -ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด, เบอร์เก้น, นั่งรถรางสู่ยอดเขาฟลอเอน, ตลาดปลา -หมู่บ้านชาวประมงโบราณ, กอล, ออสโล, ท่าเรือเอเคอร์บรูค, ถนนคาร์ล โจฮัน -ล่องเรือสำราญ DFDS, เขตท่าเรือนูฮาว


ทัวร์สแกนดิเนเวีย 12 วัน 10 คืน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (AY)
รหัสทัวร์
WCSCN_AY00002
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
19 มิ.ย. 66 - 05 ส.ค. 66
เดินทางโดย
alfinair.jpg
ราคาเริ่มต้น
185,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – สต๊อกโฮล์ม
 • วันที่

  2

  ศาลาว่าการกรุงสต๊อกโฮล์ม – เมืองเก่าแกมล่าสแตน - ห้าง NK – ล่องเรือสำราญ VIKING LINE
 • วันที่

  3

  เรือสำราญ VIKING LINE – ตุรกู – เฮลซิงกิ – โบสถ์หิน - จัตุรัสรัฐสภา – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ - อิวาโร
 • วันที่

  4

  อิวาโร – ลักซ์เซฟ – ปอร์แซงเกอร์ฟยอร์ด – ฮอนนิ่งสแวก - ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน “นอร์ทเคป”
 • วันที่

  5

  ฮอนนิ่งสแวก – ทะเลสาบอินารี – พิพิธภัณฑ์ซามิ - อิวาโร – เฮลซิงกิ
 • วันที่

  6

  เฮลซิงกิ – ออสโล – อุทยานฟอกเนอร์ – เกลโล่
 • วันที่

  7

  เกลโล่ – ฟลัม - นั่งรถไฟสายโรแมนติค “ฟลัมสบานา” - ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด – เบอร์เก้น
 • วันที่

  8

  เบอร์เก้น – นั่งรถรางสู่ยอดเขาฟลอเอน – ตลาดปลา - หมู่บ้านชาวประมงโบราณ – กอล
 • วันที่

  9

  กอล – ออสโล – ท่าเรือเอเคอร์บรูค - ถนนคาร์ล โจฮัน - ล่องเรือสำราญ DFDS
 • วันที่

  10

  โคเปนเฮเก้น – เขตท่าเรือนูฮาว – ช้อปปิ้งย่าน สตรอย์เกต
 • วันที่

  11

  โคเปนเฮเก้น – เฮลซิงกิ – เดินทางกลับ
 • วันที่

  12

  สนามบินสุวรรณภูมิ

19 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
185,900 บาท
เด็กมีเตียง
185,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
185,900 บาท
พักเดี่ยว
37,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
189,900 บาท
เด็กมีเตียง
189,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
189,900 บาท
พักเดี่ยว
37,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
185,900 บาท
เด็กมีเตียง
185,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
185,900 บาท
พักเดี่ยว
37,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
185,900 บาท
เด็กมีเตียง
185,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
185,900 บาท
พักเดี่ยว
37,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 185,900 185,900 185,900 37,900 - - 20
24 มิ.ย. 66 - 05 ก.ค. 66 189,900 189,900 189,900 37,900 - - 20
22 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 185,900 185,900 185,900 37,900 - - 20
05 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 185,900 185,900 185,900 37,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน