ทัวร์สแกนดิเนเวีย 12 วัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 12 วัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน

นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสมาน่า, ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน -พักในเรือสำราญห้องพักวิวทะเล, ล่องเรือชมฟยอร์ด, หมู่บ้านซานตาคลอส -จับปูยักษ์นอร์เวย์, พักบริเวณนอร์เคป, รับประทานอาหารในภัตราคารน้ำแข็ง


ทัวร์สแกนดิเนเวีย 12 วัน ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
รหัสทัวร์
WCSCN_TG00027
จำนวนวันเดินทาง
12วัน 9คืน
กำหนดการเดินทาง
09 มิ.ย. 66 - 11 ส.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
215,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน
 • วันที่

  2

  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – เรือสำราญ DFDS – ออสโล
 • วันที่

  3

  ออสโล – กอล – ฟลัม – นั่งรถไฟสายโรแมนติก FLAMBANA
 • วันที่

  4

  ล่องเรือชม ฟจอร์ด – เบอร์เกน – ชมเมือง
 • วันที่

  5

  เบอร์เกน – ออสโล – จุดชมวิว “ฮอลเมนโคลเลน”- อุทยานฟรอกเนอร์ – ช้อปปิ้งย่านถนน “คาร์ล โจฮัน”
 • วันที่

  6

  อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวค – กิจกรรมปูยักษ์(King Crab) นอร์ทเคป “ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนพร้อมจิบแชมเปญ และรับใบประกาศนียบัตร”
 • วันที่

  7

  ฮอนนิ่งสแวค (นอร์ธเคป) – ทะเลสาบอินารี – โรวาเนียมิ
 • วันที่

  8

  โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานต้า คลอส – เคมิ - The Experience 365 – ภัตตาคารน้ำแข็ง – เฮลซิงกิ
 • วันที่

  9

  เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เรือซิลเรียไลน์
 • วันที่

  10

  สต๊อกโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ห้าง NK
 • วันที่

  11

  สต๊อกโฮล์ม – ซิกทูน่า (เมืองหลวงเก่า) – เดินทางกลับ
 • วันที่

  12

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

09 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
215,900 บาท
เด็กมีเตียง
215,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
215,900 บาท
พักเดี่ยว
45,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900 บาท
เด็กมีเตียง
215,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
215,900 บาท
พักเดี่ยว
45,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
219,900 บาท
พักเดี่ยว
45,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
219,900 บาท
พักเดี่ยว
45,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
219,900 บาท
พักเดี่ยว
45,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
219,900 บาท
พักเดี่ยว
45,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
215,900 บาท
เด็กมีเตียง
215,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
215,900 บาท
พักเดี่ยว
45,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 215,900 215,900 215,900 45,900 - - 20
29 มิ.ย. 66 - 10 ก.ค. 66 215,900 215,900 215,900 45,900 - - 20
07 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 219,900 219,900 219,900 45,900 - - 20
14 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 219,900 219,900 219,900 45,900 - - 20
27 ก.ค. 66 - 07 ส.ค. 66 219,900 219,900 219,900 45,900 - - 20
04 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 219,900 219,900 219,900 45,900 - - 20
11 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 215,900 215,900 215,900 45,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน