ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย อ้อมกอดแห่งคอเคซัส 6วัน 4คืน

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย อ้อมกอดแห่งคอเคซัส 6วัน 4คืน

ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย อ้อมกอดแห่งคอเคซัส 6วัน 4คืน พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ – ไร่ไวน์ - วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึ้นเคเบิลคาร์) – พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่ - ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย


ทัวร์จอร์เจีย บินตรง จอร์เจีย อ้อมกอดแห่งคอเคซัส 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
FTGE_DC00003
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
17 ก.พ. 66 - 26 พ.ค. 66
เดินทางโดย
alairgeorgia.jpg
ราคาเริ่มต้น
42,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  โรงแรม: Gallery Palace Hotel หรือ เทียบ เท่าระดับ 4 ดาว, เมืองทบิลิซี่ ทบิลิซี่ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ – ไร่ไวน์ Chateau Mukhrani ชิมไวน์ 3 ชนิด – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
 • วันที่

  3

  เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึ้นเคเบิลคาร์) – พระแม่แห่งจอร์เจีย – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่ (ภายนอก) – ย่านการค้า รุสทาเวลี-มื้อค่ำ
 • วันที่

  4

  ป้อมอนานูรี – ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ (นั่งรถ 4WD) – Rooms Hotel Kazbegi
 • วันที่

  5

  อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – ช้อปปิ้ง Tbilisi Mall
 • วันที่

  6

  โรงแรม – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ, ประเทศไทย)

31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
45,990 บาท
เด็กมีเตียง
45,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
45,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
24,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
45,990 บาท
เด็กมีเตียง
45,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
45,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
24,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,990 บาท
เด็กมีเตียง
46,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
46,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
25,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,990 บาท
เด็กมีเตียง
49,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
49,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
28,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
44,990 บาท
เด็กมีเตียง
44,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
44,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
23,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,990 บาท
เด็กมีเตียง
42,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
21,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,990 บาท
เด็กมีเตียง
43,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
22,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,990 บาท
เด็กมีเตียง
43,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
22,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
44,990 บาท
เด็กมีเตียง
44,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
44,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
23,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,990 บาท
เด็กมีเตียง
43,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
22,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,990 บาท
เด็กมีเตียง
43,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
22,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,990 บาท
เด็กมีเตียง
42,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
21,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,990 บาท
เด็กมีเตียง
42,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
21,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,990 บาท
เด็กมีเตียง
42,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
21,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,990 บาท
เด็กมีเตียง
42,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
21,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,990 บาท
เด็กมีเตียง
42,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,990 บาท
พักเดี่ยว
9,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
21,000 บาท
Group Size
36 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66 45,990 45,990 45,990 9,990 9,000 24,000 36
04 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 45,990 45,990 45,990 9,990 9,000 24,000 36
07 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 46,990 46,990 46,990 9,990 9,000 25,000 36
14 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 49,990 49,990 49,990 9,990 9,000 28,000 36
18 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 44,990 44,990 44,990 9,990 9,000 23,000 36
21 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 42,990 42,990 42,990 9,990 9,000 21,000 36
25 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 43,990 43,990 43,990 9,990 9,000 22,000 36
28 เม.ย. 66 - 03 พ.ค. 66 43,990 43,990 43,990 9,990 9,000 22,000 36
02 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 44,990 44,990 44,990 9,990 9,000 23,000 36
05 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 43,990 43,990 43,990 9,990 9,000 22,000 36
09 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 43,990 43,990 43,990 9,990 9,000 22,000 36
12 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 42,990 42,990 42,990 9,990 9,000 21,000 36
16 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 42,990 42,990 42,990 9,990 9,000 21,000 36
19 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 42,990 42,990 42,990 9,990 9,000 21,000 36
23 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 42,990 42,990 42,990 9,990 9,000 21,000 36
26 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 42,990 42,990 42,990 9,990 9,000 21,000 36

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการเช็คที่นั่งว่าง และจองทัวร์
 • ช่องทาง LINE OFFICIAL  คลิ๊ก  https://lin.ee/yVjUyuM
 • FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก 
 • EMAIL : navigator.trvl@gmail.com

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน (กรณีจองน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ชำระยอด 100%)

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)

 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต

 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน