ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บินตรงจอร์เจีย สวยสุดปัง 6 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บินตรงจอร์เจีย สวยสุดปัง 6 วัน 4 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บินตรงจอร์เจีย สวยสุดปัง 6 วัน 4 คืน เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ - เมืองมิสเคต้า-วิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ป้อมปราการนาริคาล่า - สะพานแห่งสันติภาพ-โรงอาบน้ำแร่โบราณ - อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย


ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บินตรงจอร์เจีย สวยสุดปัง 6 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์
FTGE_DC00002
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
21 ก.พ. 66 - 26 พ.ค. 66
เดินทางโดย
alairgeorgia.jpg
ราคาเริ่มต้น
38,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  ทบิลิซี่-เมืองกอรี่–พิพิธภัณฑ์สตาลิน–เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่-ไร่ไวน์ VILLA MOSAVALI ชิมไวน์ 3 ชนิด-เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
 • วันที่

  3

  เมืองมิสเคต้า-วิหารสเวติสเคอเวรี-วิหารจวารี-ป้อมปราการนาริคาล่า (รวมค่าขึ้นเคเบิลคาร์)–MOTHER OF GEORGIA–โบสถ์เมเตห์คี-สะพานแห่งสันติภาพ-โรงอาบน้ำแร่โบราณ- อิสระช้อปปิ้งย่านการค้า รุสทาเวลี
 • วันที่

  4

  ป้อมอนานูรี–เมืองกูดาอูรี–นั่งรถ 4WD–โบสถ์เกอร์เกตี้
 • วันที่

  5

  อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี-ช้อปปิ้ง EAST POINT
 • วันที่

  6

  โรงแรม-สนามบินทบิลิซี่– สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
46,990 บาท
เด็กมีเตียง
46,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
46,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,990 บาท
เด็กมีเตียง
43,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
43,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,990 บาท
เด็กมีเตียง
40,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,990 บาท
เด็กมีเตียง
40,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,990 บาท
เด็กมีเตียง
40,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,990 บาท
เด็กมีเตียง
40,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,990 บาท
เด็กมีเตียง
38,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,990 บาท
เด็กมีเตียง
38,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน

ผู้ใหญ่
38,990 บาท
เด็กมีเตียง
38,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
38,990 บาท
พักเดี่ยว
4,990 บาท
เด็กทารก
9,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
Group Size
36 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 มี.ค. 66 - 05 เม.ย. 66 39,990 39,990 39,990 4,990 9,000 18,000 36
04 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 39,990 39,990 39,990 4,990 9,000 18,000 36
07 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 39,990 39,990 39,990 4,990 9,000 18,000 36
11 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 46,990 46,990 46,990 4,990 9,000 18,000 36
14 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 43,990 43,990 43,990 4,990 9,000 18,000 36
18 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 40,990 40,990 40,990 4,990 9,000 18,000 36
21 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 39,990 39,990 39,990 4,990 9,000 18,000 36
25 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 40,990 40,990 40,990 4,990 9,000 18,000 36
28 เม.ย. 66 - 03 พ.ค. 66 40,990 40,990 40,990 4,990 9,000 18,000 36
02 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 40,990 40,990 40,990 4,990 9,000 18,000 36
05 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 39,990 39,990 39,990 4,990 9,000 18,000 36
09 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 39,990 39,990 39,990 4,990 9,000 18,000 36
12 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 38,990 38,990 38,990 4,990 9,000 18,000 36
16 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 39,990 39,990 39,990 4,990 9,000 18,000 36
19 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 38,990 38,990 38,990 4,990 9,000 18,000 36
23 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 39,990 39,990 39,990 4,990 9,000 18,000 36
26 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 38,990 38,990 38,990 4,990 9,000 18,000 36

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการเช็คที่นั่งว่าง และจองทัวร์
 • ช่องทาง LINE OFFICIAL  คลิ๊ก  https://lin.ee/yVjUyuM
 • FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก 
 • EMAIL : navigator.trvl@gmail.com

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน (กรณีจองน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ชำระยอด 100%)

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)

 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต

 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน