ทัวร์อเมริกา ล่องเรืออลาสก้้า 11 วัน 8 คืน เลิศหรูอลังการ

ทัวร์อเมริกา ล่องเรืออลาสก้้า 11 วัน 8 คืน เลิศหรูอลังการ

ทัวร์อเมริกา ล่องเรืออลาสก้้า 11 วัน 8 คืน เลิศหรูอลังการ ชมธรรมชาติของธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ -ล่องเรืออลาสก้า, ล่องเรือชมปลาวาฬ, ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา -ชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอน -ขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา


ทัวร์อเมริกา ล่องเรืออลาสก้้า 11 วัน 8 คืน เลิศหรูอลังการ
รหัสทัวร์
WCUS_BR00002
จำนวนวันเดินทาง
11 วัน 9 คืน
กำหนดการเดินทาง
05 พ.ค. 66 - 15 ก.ย. 66
เดินทางโดย
alevaair.jpg
ราคาเริ่มต้น
149,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติ้ล (สหรัฐอเมริกา)
 • วันที่

  2

  ชมเมืองซีแอตเติ้ล – ล่องเรืออลาสก้า
 • วันที่

  3

  เรือน าคณะล่องทะเล ( สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)
 • วันที่

  4

  เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน (Juneau) – รวมล่องเรือชมปลาวาฬ ชมเมือง – ชมทิวทัศน์รอบขุนเขา
 • วันที่

  5

  เรือเทียบท่าที่เมืองสแก๊กเวย์ (Skagway)
 • วันที่

  6

  อุทยานแห่งชาติกลาเซียเบย์ (Glacier Bay National Park)
 • วันที่

  7

  เรือเทียบท่าที่เมืองเค็ทชิเกน (Ketchikan)
 • วันที่

  8

  เค็ทชิเกน – วิคตอเรีย(แคนาดา) – ซีแอตเติ้ล
 • วันที่

  9

  เมืองซีแอตเติ้ล – ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท
 • วันที่

  10

  สนามบินซีแอตเทิล – ไทเป
 • วันที่

  11

  ไทเป – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

05 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66

ผู้ใหญ่
149,900 บาท
เด็กมีเตียง
149,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
139,900 บาท
พักเดี่ยว
50,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
162,900 บาท
เด็กมีเตียง
162,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
152,900 บาท
พักเดี่ยว
60,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
165,900 บาท
เด็กมีเตียง
165,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
155,900 บาท
พักเดี่ยว
63,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
165,900 บาท
เด็กมีเตียง
165,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
155,900 บาท
พักเดี่ยว
62,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
162,900 บาท
เด็กมีเตียง
162,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
152,900 บาท
พักเดี่ยว
60,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
159,900 บาท
เด็กมีเตียง
159,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
149,900 บาท
พักเดี่ยว
57,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
159,900 บาท
เด็กมีเตียง
159,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
149,900 บาท
พักเดี่ยว
57,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 149,900 149,900 139,900 50,900 - - 20
02 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 162,900 162,900 152,900 60,900 - - 20
07 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 165,900 165,900 155,900 63,900 - - 20
21 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 165,900 165,900 155,900 62,900 - - 20
11 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 162,900 162,900 152,900 60,900 - - 20
08 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 159,900 159,900 149,900 57,900 - - 20
15 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 159,900 159,900 149,900 57,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการเช็คที่นั่งว่าง และจองทัวร์
 • ช่องทาง LINE OFFICIAL  คลิ๊ก  https://lin.ee/yVjUyuM
 • FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก 
 • EMAIL : navigator.trvl@gmail.com

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน (กรณีจองน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ชำระยอด 100%)

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)

 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต

 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน