ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK)

ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK)

โบสถ์เก่า จาวารี,โบสถ์เก่า สโคเวติ,ป้อมอานานูริ,คาซเบกิ -เทือกเขาคอเคซัส,เขาคาซเบกิ,อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ,โบถส์ ตรินิตี้ -ทบิลิซี่,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,จอร์เจีย ชอนนิคอล


ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 9 วัน 6 คืน (TK)
รหัสทัวร์
WCGE_TK00043
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
21 ก.พ. 66 - 20 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
78,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  มัคคีต้า – โบสถ์เก่า จาวารี – โบสถ์เก่า สโคเวติ – ป้อมอานานูริ – คาซเบกิ
 • วันที่

  3

  เทือกเขาคอเคซัส – เขาคาซเบกิ – อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ – โบถส์ ตรินิตี้ – ทบิลิซี่
 • วันที่

  4

  อัพลิสต์ซิเคห์ – โกรี – พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน – ทบิลิซี่ – ร้านอาหารฟูนิคูลาร์
 • วันที่

  5

  ทบิลิซี่ – จอร์เจีย ชอนนิคอล – ชมเมืองทบิลิซี่
 • วันที่

  6

  ทบิลิซี่ – บอโจมิ – คูไทซึ – โบสถ์เก่า เกลาติ
 • วันที่

  7

  คูไทซึ – ถ้ำโพรมีธีอุส – บาทูมิ – อาลิ นีโน่ – ภัตตาคาร 360 Sky Restaurant
 • วันที่

  8

  บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดำ – ชมเมืองบาทูมิ
 • วันที่

  9

  อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร

18 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
78,900 บาท
เด็กมีเตียง
78,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
78,900 บาท
เด็กมีเตียง
78,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
78,900 บาท
เด็กมีเตียง
78,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
78,900 บาท
เด็กมีเตียง
78,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
78,900 บาท
เด็กมีเตียง
78,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
78,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 78,900 78,900 78,900 15,000 - - 20
29 เม.ย. 66 - 07 พ.ค. 66 78,900 78,900 78,900 15,000 - - 20
16 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 78,900 78,900 78,900 15,000 - - 20
03 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 78,900 78,900 78,900 15,000 - - 20
20 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 78,900 78,900 78,900 15,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการเช็คที่นั่งว่าง และจองทัวร์
 • ช่องทาง LINE OFFICIAL  คลิ๊ก  https://lin.ee/yVjUyuM
 • FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก 
 • EMAIL : navigator.trvl@gmail.com

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน (กรณีจองน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ชำระยอด 100%)

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)

 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต

 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน

 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน