ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน

สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ที่ฟูจิชั้น 2 พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ลิ้มลองไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบุตซึ และขอพรที่วัดอาซากุสะ วัดดังแห่งโตเกียวช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ชิบูย่า ห้างไดเวอร์ซิตี้ และ Gotemba Premium Outlets


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สกี 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
ITCJP_XJ00193
จำนวนวันเดินทาง
5วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ธ.ค. 65 - 15 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets
 • วันที่

  3

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets
 • วันที่

  4

  คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุตซึ-ย่านชิบูย่า-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

14 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65

ผู้ใหญ่
29,888 บาท
เด็กมีเตียง
29,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
29,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888 บาท
เด็กมีเตียง
29,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
29,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,888 บาท
เด็กมีเตียง
33,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
33,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
เด็กมีเตียง
36,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888 บาท
เด็กมีเตียง
36,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
36,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,888 บาท
เด็กมีเตียง
39,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
378,888 บาท
เด็กมีเตียง
378,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
378,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,888 บาท
เด็กมีเตียง
31,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
31,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
Group Size
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 29,888 29,888 29,888 8,500 6,000 - 31
15 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 29,888 29,888 29,888 8,500 6,000 - 31
21 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 33,888 33,888 33,888 8,500 6,000 - 31
22 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 36,888 36,888 36,888 8,500 6,000 - 31
23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 36,888 36,888 36,888 8,500 6,000 - 31
28 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 39,888 39,888 39,888 8,500 6,000 - 31
29 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 39,888 39,888 39,888 8,500 6,000 - 31
30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 39,888 39,888 39,888 8,500 6,000 - 31
31 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66 39,888 39,888 39,888 8,500 6,000 - 31
01 ม.ค. 66 - 05 ม.ค. 66 378,888 378,888 378,888 8,500 6,000 - 31
11 ม.ค. 66 - 15 ม.ค. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
18 ม.ค. 66 - 22 ม.ค. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
25 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
01 ก.พ. 66 - 05 ก.พ. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
08 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
22 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
24 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
01 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
08 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31
15 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 31,888 31,888 31,888 8,500 6,000 - 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน