ทัวร์ลาว อุดรฯ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า 4วัน 3คืน

ทัวร์ลาว อุดรฯ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า 4วัน 3คืน

ห้ามพลาดนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง 2 ขา ชมเมืองมรดกโลก ขอพรพระธาตุหลวง


ทัวร์ลาว อุดรฯ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง ข้อยฮักเจ้า 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
GS25LA_DD00002
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
02 ส.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – ประตูชัย – ชมหอพระแก้ว – พระธาตุหลวง – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง – ตลาดมืดหลวงพระบาง
 • วันที่

  2

  พระราชวังเก่าหลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – พระธาตุพูสี
 • วันที่

  3

  ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางสี – ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง
 • วันที่

  4

  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง – บลูลากูน – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – ท่าอากาศยานอุดรธานี – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

27 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999 บาท
พักเดี่ยว
3,500 บาท
เด็กทารก
4,900 บาท
จอยแลนด์
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
27 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
05 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
06 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
07 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
12 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 16,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 16,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
14 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
19 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
21 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 16,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
22 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 16,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
26 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
28 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
02 พ.ย. 65 - 05 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
03 พ.ย. 65 - 06 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
04 พ.ย. 65 - 07 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
09 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
10 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
11 พ.ย. 65 - 14 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
16 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
17 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
23 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
30 พ.ย. 65 - 03 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
01 ธ.ค. 65 - 04 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
02 ธ.ค. 65 - 05 ธ.ค. 65 16,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
03 ธ.ค. 65 - 06 ธ.ค. 65 16,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
07 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
08 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
09 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 16,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
10 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 16,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
14 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
15 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
21 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
22 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
23 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
28 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 14,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
29 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 17,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
30 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 17,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8
31 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 17,999 0 0 3,500 4,900 12,000 8

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการเช็คที่นั่งว่าง และจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552


 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService