ทัวร์ลาว วังเวียง หลวงพระบาง ซุปตาร์ สะบายดี 3วัน 2คืืน

ทัวร์ลาว วังเวียง หลวงพระบาง ซุปตาร์ สะบายดี 3วัน 2คืืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง เที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี พระราชวังหลวงพระบาง วัดวิชุลราช พระธาตุพูสี ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมค้างคืนที่หลวงพระบาง 1 คืน ช็อปปิ้ง ตลาดมืด วังเวียง บลูลากูล ถ้ำปูดพและ สะพานสีฟ้า ขอพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุหลวง วัดศรีเมือง เช็คอิน ‘’ประตูไชย’’


ทัวร์ลาว วังเวียง หลวงพระบาง ซุปตาร์ สะบายดี 3วัน 2คืืน
รหัสทัวร์
TTNLA_VZ00001
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
28 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
11,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์ - วัดศรีเมือง - หอพระแก้ว - พระธาตุหลวง - ประตูชัย –ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง - ตลาดมืดหลวงพระบาง
 • วันที่

  2

  ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่าหลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - น้ำตกตาดกวางสี - ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง
 • วันที่

  3

  ถ้ำจัง - บลูลากูน - สะพานมิตรภาพไทย-ลาว - ท่าอากาศยานอุดรธานี - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

02 ต.ค. 65 - 04 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
13,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
4,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,888 บาท
พักเดี่ยว
2,000 บาท
ที่นั่งรับได้
8 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 ต.ค. 65 - 04 ต.ค. 65 11,888 0 0 2,000 - - 8
02 ต.ค. 65 - 04 ต.ค. 65 11,888 0 0 2,000 - - 8
07 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
07 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 13,888 0 0 2,000 - - 8
22 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 13,888 0 0 2,000 - - 8
30 ต.ค. 65 - 01 พ.ย. 65 11,888 0 0 2,000 - - 8
30 ต.ค. 65 - 01 พ.ย. 65 11,888 0 0 2,000 - - 8
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
20 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 11,888 0 0 2,000 - - 8
20 พ.ย. 65 - 22 พ.ย. 65 11,888 0 0 2,000 - - 8
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
04 ธ.ค. 65 - 06 ธ.ค. 65 13,888 0 0 2,000 - - 8
04 ธ.ค. 65 - 06 ธ.ค. 65 13,888 0 0 2,000 - - 8
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
23 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 12,888 0 0 2,000 - - 8
30 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 18,888 0 0 4,000 - - 8
30 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 18,888 0 0 2,000 - - 8
31 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 18,888 0 0 4,000 - - 8
31 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 18,888 0 0 2,000 - - 8

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการเช็คที่นั่งว่าง และจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552


 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService