ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา โอปป้า & นูน่า พาไปเที่ยว 5วัน 3คืน

ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา โอปป้า & นูน่า พาไปเที่ยว 5วัน 3คืน

สนุกเต็มวันกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ YEONGJONGDO SEASIDE คล้องกุญแจคู่รัก สูดโอโซนบริสุทธิ์ ณ แลนด์มาร์คดัง “สวนสาธารณะฮานึล” ช้อปปิ้งตลาดฮงแด ตลาดเมียงดง


ทัวร์เกาหลี ซัมเมอร์หรรษา โอปป้า & นูน่า พาไปเที่ยว 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
STKR_LJ00096
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ก.ค. 65 - 29 ก.ย. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
19,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน – ตรวจ RT-PCR – ไชน่าทาวน์เกาหลี – ชมหมู่บ้านเทพนิยายล่องเรือเฟอรี่ @ วอมิโด – ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike เลียบชายทะเล เข้าสู่โรงแรมที่พัก
 • วันที่

  3

  ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!) พาท่านไปช้อปปิ้งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก ) แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นราคาถูก
 • วันที่

  4

  น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ชมพระราชวังเคียงบ็อกคุง - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดเมียงดง ( ตลาดดังของเกาหลี )
 • วันที่

  5

  หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - ศูนย์โสมเกาหลี – ฮ็อกเก็ตนามู แวะถ่ายรูปกับสะพานแก้ว - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน

14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
8,900 บาท
พักเดี่ยว
5,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
14 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
15 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
16 ส.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
17 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
18 ส.ค. 65 - 22 ส.ค. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
19 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
20 ส.ค. 65 - 24 ส.ค. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
22 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
23 ส.ค. 65 - 27 ส.ค. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
24 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
25 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
26 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
27 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
28 ส.ค. 65 - 01 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
29 ส.ค. 65 - 02 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
30 ส.ค. 65 - 03 ก.ย. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
31 ส.ค. 65 - 04 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
01 ก.ย. 65 - 05 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
02 ก.ย. 65 - 06 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
03 ก.ย. 65 - 07 ก.ย. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
04 ก.ย. 65 - 08 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
05 ก.ย. 65 - 09 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
06 ก.ย. 65 - 10 ก.ย. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
07 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
08 ก.ย. 65 - 12 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
09 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
10 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
11 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
12 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
13 ก.ย. 65 - 17 ก.ย. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
14 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
15 ก.ย. 65 - 19 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
16 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
17 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
18 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
19 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
20 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
21 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
22 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
23 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
24 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
26 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 19,999 0 8,900 5,000 - - 15
27 ก.ย. 65 - 01 ต.ค. 65 20,999 0 8,900 5,000 - - 15
28 ก.ย. 65 - 02 ต.ค. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15
29 ก.ย. 65 - 03 ต.ค. 65 21,999 0 8,900 5,000 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService