ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA 6วัน 3คืน

ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA 6วัน 3คืน

จอร์เจีย "อ้อมกอดแห่งคอเคซัส" เที่ยวเต็มอิ่มทั้งธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ไปให้รู้ ไปให้เห็นว่าทำไม ใครๆก็พูดถึงจอร์เจีย เส้นทาง Green Zone สำหรับสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ ถ้ากำลังมองหา เส้นทางท่องเที่ยวที่ผู้คนไม่เยอะเกินไป จอร์เจียน่าจะเป็นประเทศต้นๆ ที่ควรต้องไป ครบ 15 ท่าน คอนเฟิร์มออกเดินทาง ดูแลโดย ทัวร์จอร์เจียดีดี ผู้ชำนาญเส้นทาง


ทัวร์จอร์เจีย SHOCK PRICE GEORGIA 6วัน 3คืน
รหัสทัวร์
PVGE_TK00021
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 พ.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
39,988 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ – อิสตัลบูล
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล - ทบิลิชิ
 • วันที่

  3

  ทบิลิซี – คัสเบกิ – เกอเกติ -กูดารี
 • วันที่

  4

  กูดารี – กอรี่ – ทบิลิซี
 • วันที่

  5

  ทบิลิซี
 • วันที่

  6

  กรุงเทพฯ

23 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,988 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,988 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,988 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,988 บาท
เด็กมีเตียง
39,988 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,988 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,888 บาท
เด็กมีเตียง
42,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,888 บาท
เด็กมีเตียง
42,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,888 บาท
เด็กมีเตียง
42,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,888 บาท
เด็กมีเตียง
42,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,888 บาท
พักเดี่ยว
4,900 บาท
ที่นั่งรับได้
24 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
23 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 - - 24
06 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 - - 24
20 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 - - 24
04 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 - - 24
08 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 42,888 42,888 42,888 4,900 - - 24
12 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 42,888 42,888 42,888 4,900 - - 24
18 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 42,888 42,888 42,888 4,900 - - 24
19 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 42,888 42,888 42,888 4,900 - - 24

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService