ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 8วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 8วัน 6คืน

ร่วมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่และ ยาวนานของอาณาจักรออตโตมันชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย


ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 8วัน 6คืน
รหัสทัวร์
PVTR_W500003
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
06 เม.ย. 65 - 05 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
28,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-เมืองเตหะราน-อิสตนับูล
 • วันที่

  2

  เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์คเฉพาะเดือนเมษายนเดือนเดียวเท่านั้น-เมืองอังการ่า
 • วันที่

  3

  เมืองอังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-โรงงานทอพรม-หุบเขาเทพนิยายสีชมพู-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองเครื่องปั้นดินเผา เอวานอส-ระบำหน้าท้อง
 • วันที่

  4

  OPTIONAL BALLOON IN คัปปาโดเกีย-เมืองเกอเรเม-หุบเขานกพิราบ-ปล่องไฟนางฟ้า-เมืองคอนยา-แวะชม CARAVANSARAI-เมืองปามุคคาเล่-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ KUYUCAK Village เฉพาะเดือน กฤกฎาคม เดือนเดียวเท่านั้น
 • วันที่

  5

  เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
 • วันที่

  6

  เมืองคูซาดาซึ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-สุเหร่าอิสเบ
 • วันที่

  7

  อิสตันบูล-เมืองเตหะราน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ

24 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65

ผู้ใหญ่
28,888 บาท
เด็กมีเตียง
28,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888 บาท
เด็กมีเตียง
28,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888 บาท
เด็กมีเตียง
28,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888 บาท
เด็กมีเตียง
28,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888 บาท
เด็กมีเตียง
28,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
28,888 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
24 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 28,888 28,888 28,888 8,500 - - 25
07 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 28,888 28,888 28,888 8,500 - - 25
14 ก.ย. 65 - 21 ก.ย. 65 28,888 28,888 28,888 8,500 - - 25
21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 28,888 28,888 28,888 8,500 - - 25
05 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 28,888 28,888 28,888 8,500 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService