ทัวร์จอร์เจีย เมืองถ้ำโบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย เมืองถ้ำโบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย 8วัน 5คืน

ทัวร์จอร์เจีย Gergeti Trinity Church โบสถ์กลางเทือกเขาคอเคซัสแห่งจอร์เจีย นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมวิวเมืองบอร์โจมิ และนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา ช้อปปิ้งย่านทบิลิชศูนย์การค้าที่ใหญ่แห่งเมืองทบิลิช Cave house เมืองถ้ำโบราณสมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย


ทัวร์จอร์เจีย เมืองถ้ำโบราณ สมบัติทางประวัติศาสตร์แห่งจอร์เจีย 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
ITCGE_TK00008
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
10 เม.ย. 65 - 19 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
54,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานอิสตันบลู – ท่าอากาศยานทบิลิชิ – เมืองทบิลิชิ- นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา
 • วันที่

  3

  เมืองมิสเคด้า – เทือกเขา Kazbegi – Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย
 • วันที่

  4

  เมืองกอรี – ป้อมอนานูรี - พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน – Uplistsikhe - เมืองถ้ำโบราณ - เมืองบาคูเรียนี
 • วันที่

  5

  เมืองบาคูเรียนี - เมืองบอร์โจมิ – อุทยานแห่งชาติ Borjomi - เมืองคูทาอีซี - เมือง Tskhaltubo
 • วันที่

  6

  เมือง Tskhaltubo - อนุสาวรีย์ธรรมชาติ Prometheus – เมืองทบิลิชิ – วิหารสเวติสเคอเวรี
 • วันที่

  7

  เมืองทบิลิชิ - ศูนย์การค้า Tbilisi mall - ท่าอากาศยานทบิลิชิ- ท่าอากาศยานอิสตันบลู
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานอิสตันบลู - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
54,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
54,900 บาท
จอยแลนด์
54,900 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
54,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,900 บาท
พักเดี่ยว
8,500 บาท
เด็กทารก
54,900 บาท
จอยแลนด์
54,900 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 54,900 0 54,900 8,500 54,900 54,900 15
19 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 54,900 0 54,900 8,500 54,900 54,900 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService