ทัวร์โมรอคโค นั่งรถ4x4 ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า 11วัน8คืน

ทัวร์โมรอคโค นั่งรถ4x4 ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า 11วัน8คืน

เที่ยวครบโมรอคโค ดินแดนทะเลทรายซะฮาร่า เปิดประสบการ์ณขี่อูฐบนเนินทรายสีทอง ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ณ ทะเลทรายซาฮาร่า พักหรูโรงแรมระดับ5ดาวทุกคืน พิเศษ!!เมนูอาหารไทย และซีฟู๊ด


ทัวร์โมรอคโค นั่งรถ4x4 ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า 11วัน8คืน
รหัสทัวร์
KJMA_EK00004
จำนวนวันเดินทาง
11วัน8คืน
กำหนดการเดินทาง
08 เม.ย. 65 - 16 ก.ย. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
119,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  คาซาบลังก้า-ราบัต-ป้อมอูไดยะ-สุเหร่าฮัสซัน-สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5
 • วันที่

  3

  ราบัต-เชฟเชาเอิน
 • วันที่

  4

  เชฟเชาเอิน-เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส-เมคเนส-กำแพงเมืองประตูบับมันซู-เฟส ป้อมปราการ-ประตูพระราชวังแห่งเฟส
 • วันที่

  5

  เฟส-อิเฟรน-มิเดลท์-เออร์ฟูด์-เมอร์ซูก้า-ทะเลทรายซาฮาร่า
 • วันที่

  6

  ทะเลทรายซาฮาร่า-ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น-ทินเฮียร์-ทอดร้ากอร์จ-วอซาเซท
 • วันที่

  7

  วอซาเซท-ป้อมทาเริท-ไอท์เบนฮาดดู-มาราเกช
 • วันที่

  8

  มาราเกช-พระราชวังบาเฮีย-สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิดคูตูเบีย-จัตุรัสกลางเมือง
 • วันที่

  9

  มาราเกช-แอลฌาดีดา-บ่อเก็บน้ำดื่มใต้ดินประจำเมือง-คาซาบลังก้าสุเหราแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2-ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  10

  คาซาบลังก้า-ไอน์เดียบ-สนามบิน
 • วันที่

  11

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

26 ส.ค. 65 - 05 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
119,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
119,999 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
จอยแลนด์
99,999 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
119,999 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
จอยแลนด์
99,999 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
26 ส.ค. 65 - 05 ก.ย. 65 119,999 0 119,999 35,900 - 99,999 15
16 ก.ย. 65 - 26 ก.ย. 65 119,999 0 119,999 35,900 - 99,999 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService