ทัวร์อังกฤษ เยือนสนามฟุตบอล ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7วัน 5คืน

ทัวร์อังกฤษ เยือนสนามฟุตบอล ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7วัน 5คืน

ทัวร์อังกฤษ เยือนสนามฟุตบอล แอนฟิลด์ / โอลด์แทรฟฟอร์ด / เลสเตอร์ซิตี้ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์ หอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก BIG BEN ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ บิสเตอร์วิลเลจและ Bullring and Grand central พระราชวังบัคกิ้งแฮม พระราชวังประจำราชวงศ์อังกฤษ


ทัวร์อังกฤษ เยือนสนามฟุตบอล ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7วัน 5คืน
รหัสทัวร์
ITCGB_TR00002
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
31 มี.ค. 65 - 20 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
59,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
 • วันที่

  2

  ลอนดอน – เมืองเอมส์เบอรี่ - สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – เมืองบริสตอล – มหาวิหารเมืองบริสตอล
 • วันที่

  3

  เมืองไบบิวรี่ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – เมืองเบอร์มิงแฮม – Victoria Square - ชอปปิ้ง Bullring
 • วันที่

  4

  สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - ชอปปิ้งย่าน Liverpool one – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ
 • วันที่

  5

  เมืองเลสเตอร์ - The clock tower - มหาวิหาร Leicester - คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม - บิสเตอร์ วิลเลจ
 • วันที่

  6

  สะพานหอคอย - Tower Bridge – ลอนดอนอาย - บิ๊กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ท่าอากาศยานแกตวิค
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

29 ก.ย. 65 - 05 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
59,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
51,388 บาท
พักเดี่ยว
18,500 บาท
เด็กทารก
51,388 บาท
จอยแลนด์
59,888 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,388 บาท
พักเดี่ยว
18,500 บาท
เด็กทารก
54,388 บาท
จอยแลนด์
62,888 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
62,888 บาท
เด็กไม่มีเตียง
54,388 บาท
พักเดี่ยว
18,500 บาท
เด็กทารก
54,388 บาท
จอยแลนด์
62,888 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
29 ก.ย. 65 - 05 ต.ค. 65 59,888 0 51,388 18,500 51,388 59,888 20
13 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 62,888 0 54,388 18,500 54,388 62,888 20
20 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 62,888 0 54,388 18,500 54,388 62,888 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService