ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 9วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 9วัน 6คืน

ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีปดินแดนในฝันของนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปราสาทปุยฝ้าย ขึ้นบอลลูนชมความงามคัปปาโดเกีย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมความงดงามแผ่นดิน 2 ทวีปสุเหร่าสีน้ำเงินฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์


ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์
ITCTR_TK00049
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
12 เม.ย. 65 - 22 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
39,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • วันที่

  2

  เมืองชานัคคาเล - Hollywood of Troy – เมืองทรอย – Trojan Horse
 • วันที่

  3

  เมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary – เมืองปามุคคา
 • วันที่

  4

  เมืองปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองคอนย่า
 • วันที่

  5

  เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย-คาราวานสไลน์-นครใต้ดินเมืองไคมักลี-ชมระบำหน้าท้องตรุกี
 • วันที่

  6

  เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองเกอเรเม–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เมืองอังการา
 • วันที่

  7

  เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
 • วันที่

  8

  เมืองอิสตันบลู -สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี - ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
 • วันที่

  9

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
39,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,900 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
19,950 บาท
จอยแลนด์
39,900 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
42,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,900 บาท
พักเดี่ยว
12,500 บาท
เด็กทารก
21,450 บาท
จอยแลนด์
42,900 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
17 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 39,900 0 39,900 12,500 19,950 39,900 15
22 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 42,900 0 42,900 12,500 21,450 42,900 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService