ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก พิชิต2 ยอดเขา 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก พิชิต2 ยอดเขา 8วัน 5คืน

มหัศจรรย์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต2ยอดเขา จุงฟราว แมทเทอฮอร์น นั่งรถไฟสายโรแมนติก GLACIER EXPRESS พิเศษ!! พักเซอแมท เมือง Cae Free


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟสายโรแมนติก พิชิต2 ยอดเขา 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์
BICH_EK00002
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
12 พ.ค. 65 - 13 ม.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
89,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  ดูไบ - ซูริค - ชไตน์อัมไรน์ - ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ซูริค
 • วันที่

  3

  ซูริค - เบิร์น - อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น - บ่อหมี - ย่านมาร์คกาสเซ - นาฬิกาดาราสาสตร์ - เจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - Monument National น้ำพุแห่งเจนีวา - โลซานน์
 • วันที่

  4

  โลซาน - มองเทรอซ์ - แทซ - เซอร์แมท - Matterhorn Glacier Paradise - อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท
 • วันที่

  5

  เซอร์แมท - นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส• อันเดอร์แมท - ทะเลสาบเบลาเซ - อินเทอลาเก้นท์
 • วันที่

  6

  อินเทอลาเก้น - ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express - นั่งรถไฟไต่เขาสู่เลาเทอร์บรุนเนน - ลูเซิร์น
 • วันที่

  7

  ลูเซิร์น - ซูริค - สนามบินดูไบ
 • วันที่

  8

  สนามบินดูไบ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

17 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
99,999 บาท
เด็กมีเตียง
99,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
98,999 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
99,999 บาท
เด็กมีเตียง
99,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
98,999 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
109,900 บาท
เด็กมีเตียง
109,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
99,900 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,999 บาท
เด็กมีเตียง
89,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
88,999 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
99,999 บาท
เด็กมีเตียง
99,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
98,999 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
99,999 บาท
เด็กมีเตียง
99,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
98,999 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,999 บาท
เด็กมีเตียง
89,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
88,999 บาท
พักเดี่ยว
12,900 บาท
ที่นั่งรับได้
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
17 ก.ย. 65 - 24 ก.ย. 65 99,999 99,999 98,999 12,900 - - 25
08 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 99,999 99,999 98,999 12,900 - - 25
21 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 109,900 109,900 99,900 12,900 - - 25
13 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 89,999 89,999 88,999 12,900 - - 25
06 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 99,999 99,999 98,999 12,900 - - 25
23 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 99,999 99,999 98,999 12,900 - - 25
13 ม.ค. 66 - 20 ม.ค. 66 89,999 89,999 88,999 12,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService