ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ 11วัน 8คืน (TG)

ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ 11วัน 8คืน (TG)

ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ โคเปนเฮเกน เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์ แคงเกอร์ลุสซวค แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ RUSSELL GLACIER – มุสก้า อ๊อก – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก) จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง ชมวาฬสีน้ำเงิน ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง มัลโม


ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ 11วัน 8คืน (TG)
รหัสทัวร์
WCGL_TG00001
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
10 มิ.ย. 65 - 19 ส.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
255,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรณภูมิ – กรุงโคเปนฮาเก้น (เดนมาร์ก)
 • วันที่

  2

  กรุงโคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์
 • วันที่

  3

  โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสซวค – ชมเมือง
 • วันที่

  4

  แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ Russell Glacier มุสก้า อ๊อก
 • วันที่

  5

  แคงเกอร์ลุสซวค – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก)
 • วันที่

  6

  อิลลูลิสแซท – จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท – ชมเมือง
 • วันที่

  7

  อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง - ชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • วันที่

  8

  อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง
 • วันที่

  9

  อิลลูลิสแซท – กรุงโคเปนเฮเกน – มัลโม
 • วันที่

  10

  มัลโม – ชมเมือง – สนามบินโคเปนเฮเกน
 • วันที่

  11

  กรุงเทพมหานคร

19 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65

ผู้ใหญ่
255,900 บาท
เด็กมีเตียง
250,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
255,900 บาท
พักเดี่ยว
291,800 บาท
ที่นั่งรับได้
0 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
19 ส.ค. 65 - 29 ส.ค. 65 255,900 250,900 255,900 291,800 - - 0 เต็ม

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552

 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService