ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เต็มสูตร 5วัน 4คืน บิน(WE)

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เต็มสูตร 5วัน 4คืน บิน(WE)


BIG ENJOY CHANGZA–ZHANGJIAJIE 2020 เที่ยวเต็มๆ…ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง น้ำดื่มแจก ท่านละ 1 ขวด ต่อวัน / ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถท้องถิ่นแล้ว พิเศษ…เมนูหมูย่างเกาหลี, เป็ดย่างปักกิ่ง, สุกี้เห็ด, และ อาหารหูหนาน ชมอลังการโชว์เชียนกู่ฉิง เหินฟ้าสู่นครฉางซาและจางเจียเจี้ยอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน ตั้ง ขึ้นในปี ค.ศ.1982 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน 2 เขต คือ หย่งติ้ง และ อู่หลิงหยวน จางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตรกม. ยอดเขาใหญ่น้อยมากมาย พุ่งสูงเสียดตรงขึ้นฟ้าเหมือนดาบหลายพันเล่ม ลำธารไหลคดเคี้ยว ไปตามซอกเขาทั่วพื้นที่อุทยาน รวมระยะทาง 800 ไมล์ โดยองค์กรยูเนสโกโก้ได้ประกาศให้อุทยานจางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 สัมผัสบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk สะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวและสูงที่สุดในโลก และ เลือกทำ Option แนะนำ..นางพญาจิงจอกขาว
37,500 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Smile
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ–นครฉางซา
 • วันที่

  2

  ฉางซา – เฟิงหวง – ล่องเรือถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง
 • วันที่

  3

  เฟิงหวง - จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้าประตูสวรรค์ (ขึ้นกระเช้า-บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ** เลือกซื้อทัวร์...โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว **
 • วันที่

  4

  จางเจียเจี้ย– เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลง โดยลิฟต์แก้วไป่หลง) -สะพานหนึ่งใต้หล้า–ลำธารแส้ทอง - ภาพวาดทราย-ภาพเขียน 10 ลี้(นั่งรถไฟเล็กไป-กลับ)–แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจกที่ยาวที่สุด พิเศษ...โชว์เซียนกู่ฉิง
 • วันที่

  5

  จางเจียเจี้ย –วัดเคฟู - ฉางซา – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงหลู่ – สนามบิน

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 37,500 37,500 35,500 4,900 - - 15

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 2.5%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน