ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3คืน บิน(SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3คืน บิน(SL)

รหัสทัวร์ : JP_SL00014

ชมซากุระสุดว้าวกับราคาสุดเลิฟ!!! ไม่พลาดชมจุดซากุระในโตเกียว @สวนอุเอโนะ และโชวะคิแนน เยือนวัดดัง วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ และฮาราจูกุ #ว้าวมากแม่
22,999 /ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  นาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-สวนโชวะคิเนน-ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่

  3

  ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)-พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค-ดิวตี้ฟรี-ชินจูกุ
 • วันที่

  4

  วัดนาริตะซัง-ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ-ย่านฮาราจูกุ-โอไดบะ-อิออน มอลล์
 • วันที่

  5

  สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 13,999 16 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 23,999 23,999 23,999 8,000 10,000 13,999 35 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 12,999 20 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 22,999 22,999 22,999 8,000 10,000 12,999 26 จองด่วน
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 24,999 24,999 24,999 8,000 10,000 14,999 35 จองด่วน
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 15,999 35 จองด่วน
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 15,999 35 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 15,999 23 จองด่วน
28 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 15,999 W/L W/L
29 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 15,999 35 จองด่วน
30 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 15,999 35 จองด่วน
31 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 8,000 10,000 15,999 35 จองด่วน
01 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 17,999 35 จองด่วน
02 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 19,999 35 จองด่วน
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 19,999 19 จองด่วน
04 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 29,999 29,999 29,999 8,000 10,000 19,999 35 จองด่วน
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 17,999 31 จองด่วน
06 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 17,999 35 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน