ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เลทส์โก สปริงส์อินเลิฟ 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เลทส์โก สปริงส์อินเลิฟ 5วัน 3คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : KR_XJ00019

ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่ถนนซากุระ ม.คอยงฮี มหา'ลัยที่สวยที่สุดในเกาหลี ถ่าบรูปกับดอกกุลาบนานาพันธ์ุที่โซลแกรนด์พาร์ค สนุกกับเมืองหิมะจำลองที่ ONE MOUNT (SNOW PARK) ท่องโลกเวทมนตร์ไปกับคาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ 943 KING CROSS ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง และถนนฮงแด
15,999 /ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-ONE MOUNT (SNOW PARK)-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • วันที่

  3

  โซลทาวเวอร์-ถนนซากุระ มหาลัย คยองฮี-ศูนย์สมุนไพรโสม-คอสเมติค-ร้านกาแฟ 943 KINGS CROSS-ถนนฮงแด
 • วันที่

  4

  เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค + สวนธีมการ์เด้น-ผลิตภัณพ์น้ำมันสน-พลอยอเมทิส-พระราชวังชางด็อกกุง-ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู-ดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดง
 • วันที่

  5

  ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 15,999 15,999 15,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
07 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 24,999 24,999 24,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 24,999 24,999 24,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 23,999 23,999 23,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 23,999 23,999 23,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
21 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
25 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 17,999 17,999 17,999 5,000 5,999 - 34 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน