ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ซุปตาร์ วันเดอร์แลนด์ 4วัน 2คืน บิน(FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ซุปตาร์ วันเดอร์แลนด์ 4วัน 2คืน บิน(FD)


แผ่นดินสีแดง... ดินแดนอันบริสุทธิ์เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ... ขึ้นกระเช้าชมความงามภูเขาหิมะ สูงถึง 4,223 เมตร ชิมสตรอว์เบอร์รี่... เลือกเก็บ เลือกชิม ผลได้สดๆ จากสวน สวนน้ำตกคุนหมิง... น้ำตกใหญ่ยักษ์แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง วัดหยวนทง... วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด และ อาหารกวางตุ้ง
8,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง
 • วันที่

  2

  ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)-เมืองคุนหมิง-สวนสตรอเบอร์รี่ -สวนน้ำตกคุนหมิง
 • วันที่

  3

  เมืองโบราณกวนตู้-ตลาดหมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน -ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-อิสระช้อปปิ้งที่ประตู ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก-** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **-สนามบิน
 • วันที่

  4

  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 23
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
29 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
04 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
06 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
07 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 W/L W/L
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 20
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 8,888 8,888 8,888 2,500 4,888 5,888 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 2.5%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน