ทัวร์เเกรนด์โมร็อคโค คาซาบลังก้า มาราเกซ วอซาเวท 9วัน 7คืน บิน(QR)

ทัวร์เเกรนด์โมร็อคโค คาซาบลังก้า มาราเกซ วอซาเวท 9วัน 7คืน บิน(QR)

รหัสทัวร์ : MA_QR00001

นำท่านเก็บภาพความงามของสุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 HASSAN II MOSQUE ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ ชม MAJORELLE GARDEN หรือ JARDIN MAJORELLE & MUSEUM OF ISLAMIC OF ART ว่ากันว่าเป็นสวรรค์น้อยๆ ย่านเมืองมาราเกช นำท่านนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 WD ไปท่อง ทะเลทรายซาฮาร่า “Sahara” เป็นทะเลทรายในทวีปแอฟริกาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
49,900 /ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ-โดฮา-คาซาบลังก้า-ชมเมือง-มาราเกซ
 • วันที่

  3

  มาราเกช-ชมพระราชวัง-วอซาเซท
 • วันที่

  4

  วอซาเซส-ทินเฮียร์-เมอร์ซูก้า
 • วันที่

  5

  เมอร์ซูก้า-ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางทะเลทราย –นั่งรถ 4WD-แอร์ฟอร์ด-เฟส
 • วันที่

  6

  เฟส-มาดีน่า แห่ง เฟส-เชฟชาอูน
 • วันที่

  7

  เชฟชาอูน-เมืองโบราณโวลูบิลิส-แมกเนส-ราบัต
 • วันที่

  8

  ราบัต-ชมเมือง-สนามบิน
 • วันที่

  9

  โดฮา-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
31 ม.ค. 63 - 08 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
03 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
05 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63 49,900 49,900 49,900 12,900 - - 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน