ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ski Kamamura ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ski Kamamura ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5วัน 3คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : JP_XJ00120

เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าเลท ฮอกไกโด ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจหนึ่งวันเต็ม
25,888 /ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินชิโตเสะ-โนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะ-สวนหมีภูเขาไฟโชวะ-นิเซโกะ-หมู่บ้านมัคคะริ-รับประทานอาหารเย็น ณ กระท่อมหิมะ
 • วันที่

  3

  ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-ร้านสินค้ามือสอง-ดิวตี้ฟรี-มิตชุยเอาเล้ตท์-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • วันที่

  4

  อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย
 • วันที่

  5

  สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 30 จองด่วน
28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 32,888 32,888 32,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 32,888 32,888 32,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 32,888 32,888 32,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 32,888 32,888 32,888 8,900 8,900 - 25 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 25 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
17 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
27 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 8,900 8,900 - 25 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 25,888 25,888 25,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
05 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 31 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - 34 จองด่วน
29 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม
29 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 28,888 28,888 28,888 8,900 8,900 - เต็ม เต็ม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน