ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Monmetsu ซุปตาร์ Ice Breaker เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน 4คืน บิน(XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Monmetsu ซุปตาร์ Ice Breaker เรือตัดน้ำแข็ง 6วัน 4คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : JP_XJ00118

สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู
29,888 /ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด-เมืองฟุราโน่-เล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่-เมืองบิเอะ-บ่อน้ำสีฟ้า-เมืองอาซาฮิคาว่า-หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า
 • วันที่

  3

  เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง-เมืองอาซาฮิคาว่า-ช้อปิ้ง อิออน ทาวน์
 • วันที่

  4

  สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า-เนินพระพุทธเจ้า-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้-ร้านค้ามือสอง-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
 • วันที่

  5

  เมืองซัปโปโร-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง-สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน-ทะเลสาบโทยะ-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าเลท-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • วันที่

  6

  สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 30 จองด่วน
26 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
27 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 25 จองด่วน
08 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 33,888 33,888 33,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
08 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 33,888 33,888 33,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
09 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 33,888 33,888 33,888 9,900 7,900 - 32 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63 33,888 33,888 33,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 33,888 33,888 33,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
10 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 33,888 33,888 33,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 33,888 33,888 33,888 9,900 7,900 - 32 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 33,888 33,888 33,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 27 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 15 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 27 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
15 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 16 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 28 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 3 จองด่วน
17 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 32 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
21 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 17 จองด่วน
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
22 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
24 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 30 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
27 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 31 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 14 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 04 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
03 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 27 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
12 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 34 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 31,888 31,888 31,888 9,900 7,900 - 1 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 29,888 29,888 29,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 29,888 29,888 29,888 9,900 7,900 - เต็ม เต็ม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน