ทัวร์ยุโรป Easy Enchanted Europe 7วัน 4คืน บิน(QR)

ทัวร์ยุโรป Easy Enchanted Europe 7วัน 4คืน บิน(QR)

รหัสทัวร์ : CH_QR00001

ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางสู่ ซุค (Zug) เมืองเก่าตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง เดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ ชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี
44,990 /ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-โดฮา
 • วันที่

  2

  ซูริค-ซุค-ชมเมืองเก่าซุค-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ ชาเปล-ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น-อินเทอลาเก้น-เที่ยวชมเมือง-กรุงเบิร์น
 • วันที่

  3

  กรุงเบิร์น-ชมย่านเมืองเก่า-หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ-บ่อหมีแห่งเบิร์น-โลซานน์-มหาวิทยาลัยโลซาน-สถานที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์-ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ-ทะเลสาบ เลอม็อง-แทสช์
 • วันที่

  4

  แทสช์-นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท-เซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน-อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือนั่งรถไฟกอร์นเนอร์กราท-นั่งรถไฟกลับแทสช์-มิลาน
 • วันที่

  5

  มิลาน-เจนัว-วิหารซานลอเรนโซ-ประตูปอทา ซอปรานา-บ้านโคลัมบัส-ท่าเรือเจนัว-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ-ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet-มิลาน
 • วันที่

  6

  มิลาน-เมืองริมทะเลสาบโคโม่-ล่องเรือทะเลสาบโคโม่-มิลาน-ดูโอโมแห่งมิลาน-แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอ็มมานูเอลที่ 2-ย่าน Via Montenapoleone-ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเปนซา
 • วันที่

  7

  โดฮา-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
12 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 44,990 44,990 42,990 10,500 10,000 25,990 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน