ทัวร์จีน บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน 3คืน บิน(8L)

ทัวร์จีน บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน 3คืน บิน(8L)

รหัสทัวร์ : CN_8L00002

แชงกรีล่า ดินแดนในฝัน จากหนังสือ LOST HORIZON ขึ้นกระเช้าใหญ่ ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” ชมธารน้ำสีขาวมรกตที่ลดหลั่นกันมางดงาม ชมโชว์ “ความประทับใจลี่เจียง” จากผู้กำกับชื่อก้องโลก “จางอี้โหมว” ชมสุดยอดเมืองโบราณ : เมืองโบราณลี่เจียง / เมืองเก่าซู่เหอ ชม สระมังกรดำ ที่มีน้ำใสจนสะท้อนทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยก ที่เที่ยวใหม่ “สะพานแก้วลี่เจียง” สะพานแก้วแขวนที่สูงที่สุดในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
16,999 /ท่าน
สายการบิน Lucky Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
 • วันที่

  2

  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ)-ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (โชว์จางอี้โหมว)-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”-อุทยานน้ำหยก+สระมังกรดำ
 • วันที่

  3

  เมืองเก่าซู่เหอ-สะพานแก้วลี่เจียง-หมู่บ้านไป๋ซา-เมืองเก่าลี่เจียง
 • วันที่

  4

  สนามบินลี่เจียง-สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 17,999 17,999 17,999 3,900 4,000 14,499 25 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 04 มี.ค. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
29 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
05 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 17,999 17,999 17,999 3,900 4,000 14,499 25 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,999 18,999 18,999 5,500 4,000 15,499 25 จองด่วน
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 3,900 4,000 13,499 25 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน