ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน 7คืน (9C)

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน 7คืน (9C)

เที่ยวจีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน 7คืน เขาง้อไบ๊ หลวงพ่อโตเล่อซาน อุทยานจิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ถนนคนเดินชุนซีลู่ (pop mart)


ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว สักการะองค์ผู่เสียนทรงช้าง ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว 8วัน 7คืน (9C)
รหัสทัวร์
CN_9C00029
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Spring Airlines
ราคาเริ่มต้น
64,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ – เมืองเฉินตู
 • วันที่

  2

  เฉินตู – ขึ้นรถไฟด่วนไปสถานีเจิ้นเจียงกวน - เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองโบราณซงพาน
 • วันที่

  3

  อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชว์ระบำทิเบต (ดีที่สุด)
 • วันที่

  4

  จิ่วจ้ายโกว- อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถกอล์ฟ) – เมืองเม้าเสี้ยน
 • วันที่

  5

  เมืองเม้าเสี้ยน – เมืองตูเจียงเยี่ยน – เล่อซาน – ง้อไบ๊
 • วันที่

  6

  ง้อไบ๊ – ยอดเขาทองคำจินติ่ง – วัดเป้ากั๋ว
 • วันที่

  7

  ง้อไบ๊ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • วันที่

  8

  สนามบินเฉินตู – กรุงเทพฯ

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

ผู้ใหญ่
64,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 64,900 - - 14,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 3 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน