ทัวร์จีน ไหหนาน ไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน 3คืน (AQ)

ทัวร์จีน ไหหนาน ไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน 3คืน (AQ)

เที่ยวจีน ไหหนาน ไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน 3คืน วัดหยงชิ่ง เจดีย์เหม่ยหลาง อุทยานหนานซาน วัดหนานซาน ไหว้เจ้าแม่ กวนอิมทะเลจีนไต้(รวมรถกอล์ฟ) ร้านยา ร้านยางพารา ตลาดกลางคืนอี้เหิง อุทยานสุดขอบฟ้าจรดทะเล (เทียนหยาไหเจี่ยว) ร้านจิวเวลรี่ ร้านน้ำมันปลา สวนกุหลาบ สวนกวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ) เมืองใหม่กวนหลานหู ถนนโบราณฉีโหลว


ทัวร์จีน ไหหนาน ไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า 5วัน 3คืน (AQ)
รหัสทัวร์
CN_AQ00034
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
10 ก.ค. 67 - 25 ก.ย. 67
เดินทางโดย
9 Air
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานไหไข่ว-วัดหยงชิ่ง-เจดีย์เหม่ยหลาง
 • วันที่

  3

  อุทยานหนานซาน (รวมรถกอล์ฟ)-วัดหนานซาน-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ร้าน ยา-ร้านยางพารา-ตลาดกลางคืนอี้เหิง-ชมโชว์ซานย่า
 • วันที่

  4

  อุทยานสุดขอบฟ้าจรดทะเล (เทียนหยาไหเจี่ยว)-ร้านจิวเวลรี่-ร้านน้ ามันปลา สวนกุหลาบ-สวนกวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ)
 • วันที่

  5

  ไห่โข่ว-ถนนโบราณฉีโหลว-สนามบินไหโข่ว

10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,900
เด็กมีเตียง
12,900
เด็กไม่มีเตียง
12,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,900
เด็กมีเตียง
12,900
เด็กไม่มีเตียง
12,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,900
เด็กมีเตียง
12,900
เด็กไม่มีเตียง
12,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,900
เด็กมีเตียง
12,900
เด็กไม่มีเตียง
12,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,900
เด็กมีเตียง
12,900
เด็กไม่มีเตียง
12,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
Group Size
29 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 12,900 12,900 12,900 4,500 - - 29
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 12,900 12,900 12,900 4,500 - - 29
31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
05 ส.ค. 67 - 09 ส.ค. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 12,900 12,900 12,900 4,500 - - 29
02 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 12,900 12,900 12,900 4,500 - - 29
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 12,900 12,900 12,900 4,500 - - 29
16 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 - - 29

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน