ทัวร์จีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง 6วัน 5คืน (VZ)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง 6วัน 5คืน (VZ)

เที่ยวจีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง 6วัน 5คืน ขุนเขา-สายน้ำ "สวรรค์แห่งพื้นพิภพ" สัมผัสประสบการณ์นั่งบอลลูนลมร้อนในเมืองหยางซัว ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาหลูยี่ฟง ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียงครึ่งสาย


ทัวร์จีน มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาหลูยี่ เขางวงช้าง 6วัน 5คืน (VZ)
รหัสทัวร์
CN_VZ00138
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
04 พ.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
21,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน
 • วันที่

  2

  เมืองกุ้ยหลิน • ถ้ำขลุ่ยอ้อ • เขางวงช้าง • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง • โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
 • วันที่

  3

  เมืองหยางซั่ว • ล่องแม่หลีเจียงเต็มสาย • ถนนซีเจีย
 • วันที่

  4

  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลู่ยี่ • จุดชมวิวภูเขาหลู่ยี่ฟง • นั่งบอลลูนชมวิว 360 องศา
 • วันที่

  5

  เมืองกุ้ยหลิน • สวนเจ็ดดาว • เขาอูฐ • วัดซีเซีย • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคนเดินตงซีเซียง
 • วันที่

  6

  เมืองจำลองซ่ง • พิพิธภัณฑ์ดอกไม้กุ้ยฮวา • เมืองกุ้ยหลิน • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

04 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
เด็กมีเตียง
19,999
เด็กไม่มีเตียง
19,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,999
เด็กมีเตียง
21,999
เด็กไม่มีเตียง
21,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 22,999 22,999 22,999 5,000 10,000 - 30
11 พ.ค. 67 - 16 พ.ค. 67 19,999 19,999 19,999 5,000 10,000 - 30
18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 67 22,999 22,999 22,999 5,000 10,000 - 30
15 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
29 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
13 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
20 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 22,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
27 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 22,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
03 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
10 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 22,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
17 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
14 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
28 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 22,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 22,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30
26 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 21,999 21,999 21,999 5,000 10,000 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน