ทัวร์สเปน GRANDIOSA ESPAÑA SPAIN 10วัน 7คืน (EK)

ทัวร์สเปน GRANDIOSA ESPAÑA SPAIN 10วัน 7คืน (EK)

เที่ยวสเปน GRANDIOSA ESPAÑA SPAIN 10วัน 7คืน เข้าชมพระราชวังหลวงแห่งกรุงมาดริด เที่ยวมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย หนึ่งในวิหารที่สวยที่สุดในสเปน ชมสุเหร่าคอร์โดบา หนึ่งในสถาปัตยกรรมของแขกมัวร์ Moorish ที่ใหญ่และตระการตาที่สุดในโลก ชมโชว์ระบำพื้นเมืองฟลาเมงโก เที่ยวเมืองโทเลโด้ เมืองหลวงเก่าแห่งอาณาจักรสเปน


ทัวร์สเปน GRANDIOSA ESPAÑA SPAIN 10วัน 7คืน (EK)
รหัสทัวร์
ES_EK00020
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
07 มิ.ย. 67 - 20 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
175,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  สนามบินดูไบ – สนามบินบาร์เซโลนา – เมืองบาร์เซโลนา
 • วันที่

  3

  เมืองบาร์เซโลนา – เมืองซาราโกซ่า าสโตเก้
 • วันที่

  4

  เมืองซาราโกซ่า – กรุงมาดริด
 • วันที่

  5

  กรุงมาดริด – เมืองโทเลโด – เมืองคอร์โดบา
 • วันที่

  6

  เมืองคอร์โดบา – เมืองกรานาด้า
 • วันที่

  7

  เมืองกรานาด้า – เมืองเซบียา
 • วันที่

  8

  เมืองเซวีย่า – เมืองกาเซเรส – กรุงมาดริด
 • วันที่

  9

  กรุงมาดริด – สนามบินกรุงมาดริด
 • วันที่

  10

  สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
165,900
เด็กไม่มีเตียง
160,900
พักเดี่ยว
26,000
จอยแลนด์
32,000
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
165,900
เด็กไม่มีเตียง
160,900
พักเดี่ยว
26,000
จอยแลนด์
32,000
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 175,900 165,900 160,900 26,000 - 32,000 15
20 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 175,900 165,900 160,900 26,000 - 32,000 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน