ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ 5วัน 4คืน (VZ)

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ 5วัน 4คืน (VZ)

เที่ยวจีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ 5วัน 4คืน สัมผัสเสน่ห์ 2 เมืองโบราณ ชม 2 อุทยาน นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก ชมประตูสวรรค์ เที่ยวหุบเขาอวตาร ภูเขาฮัลเล่ห์ลูย่า


ทัวร์จีน มหัศจรรย์ จางเจียเจี้ย 2 เมืองโบราณ 5วัน 4คืน (VZ)
รหัสทัวร์
CN_VZ00136
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
08 พ.ค. 67 - 25 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • เมืองฉางซา
 • วันที่

  2

  เมืองฉางซา • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองเฟิ่งหวง • เมืองโบราณเฟิ่งหวง • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
 • วันที่

  3

  เมืองโบราณเฟิ่งหวง • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น • ภูเขาเทียนเหมินซาน • ทางเดินกระจกริมผา • ถ้ำประตูสวรรค์
 • วันที่

  4

  เมืองจางเจียเจี้ย • อุทยานจางเจียเจี้ย • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน • ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ • สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า
 • วันที่

  5

  เมืองจางเจียเจี้ย • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย • ฉางซา • ร้านขนม BUSY FOR YOU • ถนนคนเดินหวงชิงลู่ • สนามบินฉางซาหวงฮวา • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
22,999
เด็กมีเตียง
22,999
เด็กไม่มีเตียง
22,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
17,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
18,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,999
เด็กมีเตียง
23,999
เด็กไม่มีเตียง
23,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
18,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
26,999
เด็กมีเตียง
26,999
เด็กไม่มีเตียง
26,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
21,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,999
เด็กมีเตียง
24,999
เด็กไม่มีเตียง
24,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
19,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
25,999
เด็กมีเตียง
25,999
เด็กไม่มีเตียง
25,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
20,999
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
08 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 22,999 22,999 22,999 5,000 10,000 17,999 25
15 พ.ค. 67 - 19 พ.ค. 67 23,999 23,999 23,999 5,000 10,000 18,999 25
22 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 23,999 23,999 23,999 5,000 10,000 18,999 25
29 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
31 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67 26,999 26,999 26,999 5,000 10,000 21,999 25
02 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 67 26,999 26,999 26,999 5,000 10,000 21,999 25
05 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
07 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
09 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
12 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
16 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
23 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
28 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
30 มิ.ย. 67 - 04 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
07 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67 26,999 26,999 26,999 5,000 10,000 21,999 25
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 26,999 26,999 26,999 5,000 10,000 21,999 25
21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 26,999 26,999 26,999 5,000 10,000 21,999 25
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67 26,999 26,999 26,999 5,000 10,000 21,999 25
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 26,999 26,999 26,999 5,000 10,000 21,999 25
28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 26,999 26,999 26,999 5,000 10,000 21,999 25
31 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
04 ส.ค. 67 - 08 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
07 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
11 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
18 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
25 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67 24,999 24,999 24,999 5,000 10,000 19,999 25
01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
08 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
15 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 25,999 25,999 25,999 5,000 10,000 20,999 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน