ทัวร์เกาหลี SEOUL GANGWONDO SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)

ทัวร์เกาหลี SEOUL GANGWONDO SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)

เที่ยวเกาหลี SEOUL GANGWONDO SKI RESORT 5วัน 3คืน ลานสกี ห้องสมุดสตาร์ฟิล ห้าง COEX MALL เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง โชว์รูมเซซ่าลีฟวิ่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต


ทัวร์เกาหลี SEOUL GANGWONDO SKI RESORT 5วัน 3คืน (LJ)
รหัสทัวร์
KR_LJ00124
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
24 พ.ย. 67 - 15 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
Jin Air
ราคาเริ่มต้น
14,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ลานสกี
 • วันที่

  3

  ลานสกี (ช่วงเช้า) - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ห้องสมุดสตาร์ฟิล @ห้าง COEX MALL
 • วันที่

  4

  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเองเต็มวัน (SEOUL CITY SELF TOUR)
 • วันที่

  5

  เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง (ครึ่งวัน) - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING + ซุปเปอร์มาร์เก็ต

24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67

ผู้ใหญ่
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
14,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,499
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
15,499
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,999
พักเดี่ยว
5,000
เด็กทารก
9,000
จอยแลนด์
9,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 14,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
25 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 14,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
26 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 15,499 - - 5,000 9,000 9,000 20
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 15,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 15,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 15,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
30 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67 15,499 - - 5,000 9,000 9,000 20
01 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 16,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
02 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 17,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
03 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67 18,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 19,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 18,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 19,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
07 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67 18,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
08 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 17,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
09 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 17,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
10 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 17,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 18,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
12 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 18,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 18,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
14 ธ.ค. 67 - 18 ธ.ค. 67 18,999 - - 5,000 9,000 9,000 20
15 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 18,999 - - 5,000 9,000 9,000 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน