ทัวร์จีน ไหโข่ว เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 5คืน (3U)

ทัวร์จีน ไหโข่ว เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 5คืน (3U)

เที่ยวจีน ไหโข่ว เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 5คืน ชวนชิมอาหารเลิศรส กุ้งมังกร เป้าฮื้อ ครบสูตรเมนูซีฟู้ด 16 อย่าง และ อาหารขึ้นชื่อบนเกาะไหหลำ พิเศษ ห้องอาหารโดมดาวบรรยากาศสุดโรแมนติก นมัสการพระแม่กวนอิมดินแดนทะเลใต้ ชมแสงสีบนเกาะดอกไม้ทะเล และข้าชม Aquarium


ทัวร์จีน ไหโข่ว เกาะดอกไม้ทะเล 6วัน 5คืน (3U)
รหัสทัวร์
CN_3U00019
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
10 พ.ค. 67 - 23 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Sichuan Airlines
ราคาเริ่มต้น
36,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ ~ ไหโขว่ ~ เจ้าแม่ทับทิม ~ ถนนคนเดินฉีโหลว
 • วันที่

  2

  ไห่โข่ว~เกาะดอกไม้แห่งทะเล~OCEAN WORLD
 • วันที่

  3

  เกาะดอกไม้~ย่านช้อปปิ้งฮาร์เบอร์ซิตี้ ~ พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหนานซาน วัดหนานซาน
 • วันที่

  4

  THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS ~ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย(รวมรถแบตเตอรี่) ~ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถแบตเตอรี่) ~ Walking Street Night Market
 • วันที่

  5

  ไหโข่ว - ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า- FENG XIAOGANG MOVIE THEME TOWN
 • วันที่

  6

  ไหโขว่-กรุงเทพ

10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999
เด็กมีเตียง
36,999
เด็กไม่มีเตียง
36,999
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20
31 พ.ค. 67 - 05 มิ.ย. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20
05 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20
26 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20
09 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20
23 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 36,999 36,999 36,999 9,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน