ทัวร์จีน ซุปตาร์ ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4วัน 2คืน (AQ)

ทัวร์จีน ซุปตาร์ ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4วัน 2คืน (AQ)

เที่ยวจีน ซุปตาร์ ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4วัน 2คืน ชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง จุดชมวิวของเมืองซานย่า ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนอี้เหิง เมืองใหม่กวนหลานหู เลือกซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือยอร์ชสุดหรู โชว์ซานย่าโรแมนซ์ นั่งเฮลิคอปเตอร์


ทัวร์จีน ซุปตาร์ ไหหลำ อโลฮา ฮาวายแห่งเมืองจีน 4วัน 2คืน (AQ)
รหัสทัวร์
CN_AQ00008
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
05 พ.ค. 67 - 29 ก.ย. 67
เดินทางโดย
9 Air
ราคาเริ่มต้น
9,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (เมืองไหโข่ว) - เมืองซานย่า - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ) - OPTION TOUR โชว์ซานย่าโรแมนซ์
 • วันที่

  3

  เมืองซานย่า - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถกอล์ฟ) - เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน - ศูนย์ยาจีนแผนโบราณ - ร้านยางพารา หรือ ร้านน้ำมันปลา - อ่าวซานย่า - ตลาดกลางคืนอี้เหิง - OPTION TOUR ล่องเรือยอร์ชสุดหรู - OPTION TOUR สัมผัสกับประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์
 • วันที่

  4

  เมืองซานย่า - วนอุทยานสุดขอบฟ้า - ร้านจิวเวลรี่ - สวนกุหลาบ - ร้านผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบ - เมืองไหโข่ว - เมืองใหม่กวนหลานหู - ท่าอากาศยานนานาชาติไหโข่ว เหม่ยหลาน (เมืองไหโข่ว) - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
8,888
เด็กมีเตียง
8,888
เด็กไม่มีเตียง
8,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
12,888
เด็กมีเตียง
12,888
เด็กไม่มีเตียง
12,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,888
เด็กมีเตียง
10,888
เด็กไม่มีเตียง
10,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน

ผู้ใหญ่
9,888
เด็กมีเตียง
9,888
เด็กไม่มีเตียง
9,888
พักเดี่ยว
3,000
เด็กทารก
4,500
Group Size
29 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 พ.ค. 67 - 08 พ.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
10 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
12 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 8,888 8,888 8,888 3,000 4,500 - 29
17 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
19 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
26 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
31 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 12,888 12,888 12,888 3,000 4,500 - 29
02 มิ.ย. 67 - 05 มิ.ย. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
07 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
09 มิ.ย. 67 - 12 มิ.ย. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
14 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
16 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
21 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
23 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
30 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
05 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
07 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 12,888 12,888 12,888 3,000 4,500 - 29
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 12,888 12,888 12,888 3,000 4,500 - 29
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
04 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 12,888 12,888 12,888 3,000 4,500 - 29
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
18 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
01 ก.ย. 67 - 04 ก.ย. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
08 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
15 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 10,888 10,888 10,888 3,000 4,500 - 29
29 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67 9,888 9,888 9,888 3,000 4,500 - 29

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน