ทัวร์อิตาลีใต้ โรแมนติก พรีเมี่ยมแบบเจาะลึก 11วัน 8คืน (QR)

ทัวร์อิตาลีใต้ โรแมนติก พรีเมี่ยมแบบเจาะลึก 11วัน 8คืน (QR)

เที่ยวอิตาลีใต้ โรแมนติก พรีเมี่ยมแบบเจาะลึก 11วัน 8คืน พิเศษสุด พักบนเกาะคาปรี 1 คืน & ซอร์เรนโต้ 1 คืน เมืองโบราณปอมเปอี ซอร์เรนโต้ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี(พักในเกาะคาปรี) บลูกร๊อตโต นั่งรถรางสู่จัตุรัสอูมแบร์โต สวนออกัสตุส เกาะคาปรี ซอร์เรนโต พอซิตาโน อะมัลฟี ราเวลโล วิลล่า รูโฟโล(สวนแสนสวย) ซาเลอร์โน เปสตุม ชมเมือง คาสเทลเมสซาโน มาเทร่า เมืองโบราณมาเทร่า


ทัวร์อิตาลีใต้ โรแมนติก พรีเมี่ยมแบบเจาะลึก 11วัน 8คืน (QR)
รหัสทัวร์
IT_QR00073
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
16 พ.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น
172,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  โดฮา – สนามบินโรม – เมืองโบราณปอมเปอี – ซอร์เรนโต้
 • วันที่

  3

  ซอร์เรนโต้ – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี(พักในเกาะคาปรี) – บลูกร๊อตโต - นั่งรถรางสู่จัตุรัสอูมแบร์โต – สวนออกัสตุส
 • วันที่

  4

  คาปรี – ซอร์เรนโต – พอซิตาโน – อะมัลฟี – ราเวลโล - วิลล่า รูโฟโล(สวนแสนสวย) – ซาเลอร์โน(เส้นทางอมัลฟีมรดกโลก)
 • วันที่

  5

  เซอร์ลาโน – เปสตุม – ชมเมือง คาสเทลเมสซาโน – มาเทร่า
 • วันที่

  6

  มาเทร่า – เมืองโบราณมาเทร่า(มรดกโลก) – เมืองโบราณอัลเบลโรเบลโล่
 • วันที่

  7

  มาเทร่า – เลชเช่ – บารี
 • วันที่

  8

  บารี – เนเปิลส์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท
 • วันที่

  9

  เนเปิ้ล – กรุงโรม – กรุงวาติกัน – เข้าชมวิหารเซนต์ ปีเตอร์ - เข้าชมภายในโคลอสเซียม – ชมเมือง
 • วันที่

  10

  กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – เมืองเก่าโรม – วิหารแพนธีออน - บันไดสเปน – ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม – สนามบินโรม – โดฮา
 • วันที่

  11

  โดฮา – กรุงเทพฯ

16 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
172,900
เด็กมีเตียง
172,900
เด็กไม่มีเตียง
172,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
175,900
เด็กไม่มีเตียง
175,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
175,900
เด็กไม่มีเตียง
175,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
175,900
เด็กไม่มีเตียง
175,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
172,900
เด็กมีเตียง
172,900
เด็กไม่มีเตียง
172,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
172,900
เด็กมีเตียง
172,900
เด็กไม่มีเตียง
172,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
172,900
เด็กมีเตียง
172,900
เด็กไม่มีเตียง
172,900
พักเดี่ยว
38,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
16 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67 172,900 172,900 172,900 38,900 - - 20
01 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 175,900 175,900 175,900 38,900 - - 20
10 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67 175,900 175,900 175,900 38,900 - - 20
10 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 175,900 175,900 175,900 38,900 - - 20
19 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 172,900 172,900 172,900 38,900 - - 20
10 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 172,900 172,900 172,900 38,900 - - 20
17 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 172,900 172,900 172,900 38,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน