ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EK)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EK)

เที่ยวยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาสตูไบกลาเซีย อินน์สบูรค เวียนนา พระราชวังเชิร์นบรุนน์ SHOPPING OUTLET ปราสาทแห่งกรุงปราก เชสกี้คลุมลอฟ ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง ฮีโร่สแควร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ


ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน (EK)
รหัสทัวร์
EU_EK00052
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
06 พ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
83,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ประเทศไทย
 • วันที่

  2

  ประเทศไทย - ดูไบ - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - มิวนิค
 • วันที่

  3

  มิวนิค - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ยอดเขาสตูไบกราเชีย - อินน์บูรค
 • วันที่

  4

  อินน์บูรค-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ
 • วันที่

  5

  เชสกี้คลุมลอฟ-ปราก-ปราสาทปราก-สะพานชาร์ล-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-อนุสาวรีย์ยานฮูส-ปราก
 • วันที่

  6

  ปราก - เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - เวียนนา
 • วันที่

  7

  เวียนนา - ช้อปปิ้ง OUTLET - บาติสลาวา - บูดาเปสต์
 • วันที่

  8

  บูดาเปสต์ - ดูไบ - ประเทศไทย
 • วันที่

  9

  สนามบินสุวรรณภูมิ

06 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
83,900
เด็กมีเตียง
83,900
เด็กไม่มีเตียง
83,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
93,900
เด็กมีเตียง
93,900
เด็กไม่มีเตียง
93,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
93,900
เด็กมีเตียง
93,900
เด็กไม่มีเตียง
93,900
พักเดี่ยว
18,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
27 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
17 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
24 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
17 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
24 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
21 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
28 ส.ค. 67 - 05 ก.ย. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
18 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
25 ก.ย. 67 - 03 ต.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
09 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
23 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
06 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
20 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
27 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
11 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 83,900 83,900 83,900 18,900 - - 20
25 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 93,900 93,900 93,900 18,900 - - 20
28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68 93,900 93,900 93,900 18,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน