ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์-แช่ออนเซ็น 4วัน 3คืน (VZ)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์-แช่ออนเซ็น 4วัน 3คืน (VZ)

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม ฟรีแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น และ สวนน้ำ ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ เมนูพิเศษ ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์+ซาชิมิ เซ็ท


ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์-แช่ออนเซ็น 4วัน 3คืน (VZ)
รหัสทัวร์
VN_VZ00223
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
16,899 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ –ดานัง – สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร – สะพานมังกรไฟ
 • วันที่

  2

  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง-ฮอยอัน - ดานัง -ออนเซ็น
 • วันที่

  3

  บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก – ดานัง
 • วันที่

  4

  บาน่าฮิลล์ - ดานัง -ร้านเยื่อไผ่- โบสถ์สีชมพู - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สุวรรณภูมิ

09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,899
เด็กมีเตียง
18,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
16,899
เด็กมีเตียง
16,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,899
เด็กมีเตียง
19,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,899
เด็กมีเตียง
17,899
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
3,000
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
09 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
18 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
24 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
31 พ.ค. 67 - 03 มิ.ย. 67 18,899 18,899 - 6,900 3,000 - 30
07 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67 16,899 16,899 - 6,900 3,000 - 30
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 19,899 19,899 - 6,900 3,000 - 30
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 17,899 17,899 - 6,900 3,000 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน