เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ 2 คืน บินบางกอกแอร์เวย์

SKU : PG07

Day 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่บานาฮิลล์ – นั่งรถไฟโบราณ - อุโมงค์เก็บไวน์

Day 2

บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) – วัดพระใหญ่ (Linh Chua linh Tu Temple)

Day 3

ดานัง – วัดลินห์อึ๋ง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น - ศาลกวนอู – หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง - เมืองดานัง - สะพานมังกร

Day 4

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร


วันเดินทาง ราคา จำนวน

5-8 มกราคม 2562 16,888 30 เต็ม

7-10 มกราคม 2562 16,888 30 เต็ม

13-16 มกราคม 2562 14,888 30 เต็ม

15-18 มกราคม 2562 13,888 30 เต็ม

16-19 มกราคม 2562 14,888 30 เต็ม

20-23 มกราคม 2562 15,888 30

22-25 มกราคม 2562 15,888 30

27-30 มกราคม 2562 15,888 30

29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 15,888

15-18 กุมภาพันธ์ 2562 16,888 30

17-20 กุมภาพันธ์ 2562 15,888 30

19-22 กุมภาพันธ์ 2562 14,888 30 เต็ม

20-23 กุมภาพันธ์ 2562 14,888 30

23-26 กุมภาพันธ์ 2562 14,888 30

25-28 กุมภาพันธ์ 2562 14,888 30 เต็ม

27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 14,888 30


โปรแกรมคลิีก https://drive.google.com/file/d/1TvJavoT1x4rQ0rOWPEM_RjRn3RxBzmTZ/view?usp=sharing

จำนวน
THB 13,500.00
THB 13,888.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 122,466