มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

รหัสสินค้า : BT-IST01_TK

มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน 


เดินทาง ก.ค. - ธ.ค. ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

สายการบิน Turkish Airlines (TK)


ราคาเริ่มต้น 30,900 บาท


 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


ไฮไลท์

นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์คะเนลส์ ชมเมืองโบราณ ทรอย แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี

ชมปามุคคาเล่ เมืองคัปปาโดเกีย สถานีคาราวาน

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ

ทะเลสาบน้ำเค็ม Lake Tuz Tuz Golu พระราชวังทอปกาปิ

ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์”

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance

พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน


ตารางการเดินทาง

วันเดินทาง รหัสทัวร์ ราคาเริ่มต้น

03-10 ก.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

10-17 ก.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

07-14 ส.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

14-21 ส.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

04-11 ก.ย. 62 BT-IST01_TK 32,900

11-18 ก.ย. 62 BT-IST01_TK 32,900

18-25 ก.ย. 62 BT-IST01_TK 32,900

25-02 ต.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

02-09 ต.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

23-30 ต.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

30-06 พ.ย. 62 BT-IST01_TK 32,900

06-13 พ.ย. 62 BT-IST01_TK 30,900

13-20 พ.ย. 62 BT-IST01_TK 31,900

20-27 พ.ย. 62 BT-IST01_TK 31,900

27-04 ธ.ค. 62 BT-IST01_TK 31,900

11-18 ธ.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

18-25 ธ.ค. 62 BT-IST01_TK 32,900

จำนวน
THB 30,900.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,993