ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

รหัสสินค้า : we9999

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน


ดาวน์โหลดโปรแกรม


เดินทางโดยสายการบินไทยสมาย

เดินทางเดือนพฤษภาคม 2562


HONG KONG DISNEYLAND 3 DAYS

ไหว้พระวัดดังของฮ่องกง ... วัดแชกงหมิว,วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน

สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ชมขบวนพาเหรด “ดิสนีย์แลนด์”

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจบนถนนยอดฮิต “ถนนนาธาน”

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

                                                                                                                                                                                                                                              

ราคานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป


จำนวน
THB 9,999.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,992