มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย

รหัสสินค้า : BT-TPE01_TG

มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย 


ไฮไลท์


  • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • เย่หลิว
  • จิ่วเฟิน
  • อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค


เดินทาง พ.ค. - ส.ค. 62

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

สายการบิน Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท


จำนวน
THB 21,700.00
THB 21,900.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,994