ไทเป อาลีซาน

รหัสสินค้า : BT-TPE07_VZ

ไทเป อาลีซาน


เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 62

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

สายการบิน VietJet Air (VZ)


ไฮไลท์


นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ

ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะวัดพระถังซำจั๋ง

ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 

ชมถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมผิงซี 

ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

พิเศษ ชิมไอศกรีมชื่อดังที่ร้าน MIYAHARA

แช่ออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพัก

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด


ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท


จำนวน
THB 15,900.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,994